nahled

Den poezie 2017

Když jsme v roce 2014 poprvé nesměle a opatrně skládali na našem gymnáziu dohromady jednotlivé dílky programu Dne poezie, abychom se tak zapojili do celostátního festivalu téhož jména, netušili jsme, že o čtyři roky později zaplníme (už podruhé) celý klub Heligonka nadšenými účinkujícími a snad i neméně nadšenými diváky.

Letošním Dnem poezie na téma Labyrint světa nás opět velmi originálně provázely Ivona Szturcová a Leona Sabolová z 8B8, díky kterým se diváci vydali na poetickou pouť světem za hledáním ráje srdce. Putování publiku zpestřila četná a rozmanitá vystoupení našich žáků. Na programu nechyběly divadelní hry žáků z 7A8 a školního dramatického kroužku, autorská čtení, recitace tradiční i méně tradiční či pásma cizojazyčných básní našich "primánků". Svým hudebním číslem pak přispěli jak ti nejmladší žáci z primy B, tak ti starší a ostřílenější - Michaela Niké Vopalecká z kvinty B se svou kapelou a profesionálním výkonem. Všechny pobavila píseň "Dokud se opravuje střecha", kterou na nápěv Nohavicovy známé písně "Dokud se zpívá" aktuálně otextovala naše kolegyně Michaela Böhmová a kterou špičkově interpretovali David Frank a Jakub Kubis z oktávy B. A právě tato zdařilá parafráze, v níž jsme se (snad definitivně) rozloučili se všemi útrapami, které nám v loňském školním roce přinesla oprava střechy, byla onou pověstnou tečkou za našlapaným programem.

Každý stroj, i ten poetický, potřebuje nějakého vozku, který trhne opratěmi, aby se vše dalo do pohybu, nějaký akumulátor, který zažehne jiskru a dodá energii. Tím, kdo nakopává (jen obrazně zatím) nás, vyučující jazyka českého a žáky, je již zmíněná Michaela Böhmová. Jí patří poděkování a uznání za to, jak neúnavně, nadšeně, s klidem a láskou celou akci každoročně organizuje. A nemenší zásluhu mají všichni vyučující českého jazyka, kteří žáky přesvědčili o kráse poezie, nacvičili s nimi jednotlivá čísla a dodali svým svěřencům odvahu jít s kůží na trh. Vlastně na pódium.

Na závěr děkujeme publiku za výbornou atmosféru, paní ředitelce Šárce Staníčkové za její přátelskou podporu, za to, že nám dává prostor a svobodu pro realizaci našich nápadů, a panu Jaromíru Nohavicovi za velkorysost, s jakou nám profesionální zázemí svého klubu Heligonka již podruhé poskytl.

další fotografie na školním facebooku

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).