nahled

Den neziskových organizací a sociálních služeb 2013

Ve středu 30. ledna 2013 se na naší škole uskutečnil 2. ročník nevšední akce - Dne neziskových organizací a sociálních služeb pod sloganem „Myslíš, že se tě to netýká?“

Tentokráte přijelo více než 40 hostů z 19 organizací, a to např. z Armády spásy, Charity Ostrava, Adry, Rané péče, Podaných rukou, Diagnostického ústavu v Kunčicích, Mobilního hospice Ondráček, Hospice sv. Lukáše, Arcidiecézní Charity Olomouc, Ostravsko-opavské diecézní Charity, Podaných rukou či Armády ČR. Nově k nám zavítali zástupci z Chráněných dílen z Ústavu v Hrabyni, Jekhetane, Člověka v tísni, Probační služby či Charitní poradny, řešící dluhovou problematiku. Programu se tentokrát zúčastnily už všechny třídy, primy navštívily chráněné díly Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách.

První tři hodiny absolvovali studenti besedy přímo s pracovníky neziskových organizací a mohli se dozvědět mnoho informací o humanitární pomoci v zahraničí, např. o projektu Adopce na dálku, o možnostech dobrovolnictví, o životě lidí bez domova, péči o seniory, o hospicové péči, určené umírajícím lidem, o tom jak vypadá canisterapie- terapie postižených lidí pomocí psů. Studenti si mimo jiné vyslechli i přednášky o romské problematice, o životě problémové mládeže, pomoci postiženým či slabozrakým lidem nebo pěstounské péči.

Po přednáškách a diskuzích následovala projekce dokumentárních filmů z produkce Člověka v tísni s tématikou dětské práce, života dětí v rozvojových zemích, zneužívání dětí pro otroctví, nasazování dětí jako dětských vojáků, lidských práv v totalitním Bělorusku nebo dětských bezdomovců v Rumunsku.

V poslední hodině se mohli studenti spolu s třídními učiteli pobavit o svých pocitech, udělat zpětnou vazbu a zamyslet se nad impulsy středečního dopoledne. Díky za všechny zajímavé impulsy pedagogů i studentů, všem, kteří se aktivně zapojili. Hosté od nás odjížděli s pocitem smysluplně stráveného dne a přislíbili, že se k nám za rok zase vrátí.

Akci mapovala také média - Česká televize (viz Události v regionech z 30. ledna) a TV NOE.

Názory studentů:


„Je důležité pomáhat druhým lidem, kteří mají problémy, protože bychom se taky mohli ocitnout na jejich místě a potřebovat pomoc.“


„Připravený harmonogram, který byl uveřejněn na webu, jsem rád, že se konečně situace lepší a kantoři začínají dělat přehlednou organizaci.“


„Velmi mě zaujalo, že na různých přednáškách o svých oborech věděli všechno a většinou dokázali odpovídat na dotazy.“


„Nejvíce mě zaujala přednáška o Ukrajině a film o pracujících dětech. Vyrazilo mi dech, jak tyto děti pohlížejí na svět, na život. Nejvíce jsem se dozvěděla právě z přednášky o Ukrajině a hodně z ni mě taky překvapilo. Do té doby jsem vlastně nevěděla, jak na Ukrajině doopravdy funguje vláda, policie, soudy...“


„Nedozvěděl jsem se nic nového a nic mě nezaujalo. Obzvlášť přednáška Armády spásy byla otřesná. Film byl však zajímavý a zanechal ve mně stopy. Radši bych se ale učil.“


„Líbil se mi ten film, protože jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, o kterých jsem si dříve myslela něco úplně jiného, až opačného. Taky se mi na něm hodně líbilo, že se ptali na názory samotných dětí a nevykládali tam jen nepodložené teorie.“


„Především jsem se dozvěděl podstatné informace o tom, jak se nezadlužit. Nejvíce mě zaujalo téma výchovy dětí, především Romů v Don Boscu. Překvapivý byl také film - kolik dětí od útlého věku v Africe bojuje a střílí ze zbraní.“


„Nejzajímavější byla přednáška o Haiti. Zajímavé informace o humanitární pomoci a práci v rozvojových zemích. Možná si o tom něco vyhledám aktivně a možná se budu zajímat o téma diagnostického ústavu, protože jsem uvažovala o studiu speciální pedagogiky...„


„Letos to bylo mnohem lepší než loni, prezentace byly fakt dobře provedené, nejvíce se mi líbila přednáška o práci na Haiti, nejméně se mi líbil film - vůbec mě nezaujal.“


„Bylo velice zajímavé, jak se žije v jiných zemích a jak se dá pomoci postiženým lidem. Byli jsme rádi, že žijeme, kde žijeme, a litujeme ty děti a lidi, co tam žijí.“


„Celkově to nebylo špatné, ale příště bych volila něco jiného než bezdomovce.“


nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).