nahled

Den neziskových organizací a problematiky lidských práv

Letošní 7. ročník akce nabídl účastníkům pestrý program i řadu novinek. Přizvali jsme studenty dalších ostravských středních škol i s pedagogy. Z gymnázií Olgy Havlové, P. Tigrida a Wichterleho jich dorazilo téměř 70 a k nim se přidalo i několik absolventů, takže se akce zúčastnilo více než 700 osob. Studenti prim se se svými třídními učiteli vydali na exkurzi do nového prostředí, a to do Dětského domova v Hrabové. Oceňujeme jejich iniciativu, že se rozhodli obdarovat tamější děti sladkostmi. Rozšířili jsme výrazně počet přednášek s aktuálními tématy pro studenty vyššího gymnázia. Letos u nás přednášelo 30 hostů ze 17 organizací, např. Tomáš Pojar o bezpečnostních problémech současnosti, R. Joch o krizi západních hodnot a islámské imigraci, M. Čejka o Blízkém východě a politickém a náboženském radikalismu, T. Lindner o současné Africe. Své zkušenosti z humanitárních misí z celého světa předávali posluchačům P. Dacko z Lékařů bez hranic, H. Kotková z Charity ČR, P. Weissová z Člověka v tísni a studentky VOŠ Caritas Olomouc v čele s pedagožkou L. Bučkovou.

O své nelehké a pro společnost velmi potřebné práci hovořili např. F. Horsák z Charity Hrabyně - práce v chráněných dílnách s lidmi s omezením, J. Kapošváryová z Mobilního hospice Ondrášek - péče o těžce nemocné a umírající, L. Bartusková a K. Lukešová z Rané péče - pomoc slabozrakým dětem, tým H. Fejkusové i s pejsky z Podaných rukou - canisterapie, pomoc postiženým přítomností speciálně vycvičených psů, či Michal Tvrdý z Charity Ostrava - práce s lidmi bez domova.

Tématiku humanitární pomoci na Ukrajině a v Mongolsku nám přiblížili zástupci Diecézní charity ostravsko-opavské v čele s V. Mechovou. Opět nás rozesmál zdravotní klaun J. Vašut. Odstrašující informace o dluhové problematice poskytly zúčastněným pracovnice Charity sv. Alexandra. O rodině, manželství a partnerských vztazích besedoval se studenty P. Hýl z Probační a mediační služby.

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni desítku dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. Manželka za 50 ovcí (o životě žen v islámských zemích), Náramky od Kamar (dětská práce), Děti v otroctví či Vyrob si svůj stát (dnešní Ukrajina). Moc za filmy děkujeme.

Názory studentů:

4B8: Člověk ráno vstane, postěžuje si na kaluže na chodníku, že došly jeho oblíbené cereálie, a všude hledá samé chyby. Dnešní Den neziskových organizací mi ukázal, jak moc bychom si měli vážit teplé postele, čistého oblečení i tolik běžné věci, jako je pitná voda. Všude po světě totiž existují místa, kde lidé doslova přežívají v příšerných podmínkách.

8B8: Film “Založ si svůj stát” se mi velmi líbil. Sám se o podobná témata zajímám a bylo super, že film přinášel informace z úplně jiného úhlu pohledu, než které můžeme normálně vidět ve zprávách/ internetu. Co se přednášky Romana Jocha týče, tak musím říct, že předčila moje očekávání. Bylo velmi zajímavé slyšet opravdu objektivní informace (rozdílné od médií), které v tomhle případě řešily otázku islámu a jeho integrace ze všech možných úhlů pohledu, a nelze říci, že by byly proti někomu zaujaté a nějaké ze stran by nadržovaly. Myslím si, že podobných přednášek by mělo být na školách více.

2A4: Lékaři bez hranic bylo asi nejzajímavější téma, dozvěděla jsem se mnoho o problematice jiných zemí. Hospic Ondrášek bylo smutné téma, ale i smrt patří k životu a je fajn, že nám vysvětlili, jak může probíhat konec života aspoň trochu „hezky“.

8B8: Co se Dne lidských práv týče, tak přednáškami jsem byla nadšená. Byly to možná ty nejlepší přednášky, které jsme měli. Byly zábavné, aktuální a přednášející věděli, o čem mluví. Film mě moc nezaujal a ani mi nevadilo, že jsme se nedodívali do konce. Ale díky přednáškám jsem celkově velmi spokojena a cením si toho, že jsme měli jako třída tak dobrý program.

1A8: V dětském domově se mi líbilo, zaujalo mě prostředí, ve kterém děti žijí. Ředitel domova byl velice vstřícný a odpověděl nám na všechny naše otázky.

8B8: Z dnešních přednášek jsem úplně nadšená! Hosté byli zajímaví, mluvili poutavě, věcně a srozumitelně. O probíraných tématech jsem už něco věděla, ale dozvěděla jsem se i spoustu nového. Velmi oceňuji objektivní a racionálním přístup, naprosto se ztotožňuji snad se vším, co řekli. Bylo skvělé zase si jednou poslechnout přednášku inteligentních lidí, kteří vědí, o čem mluví. Nadchlo mě, jak spatra odpovídali na dotazy a jak jednoduše byli schopni vysvětlit tak složité společenské otázky, aniž by problematiku vytrhávali z kontextu.

8B8: Přednáška pana Jocha byla velice poutavá a zajímavá. Líbil se mi způsob výkladu i bohatý slovník přednášejícího. Pan Joch měl přirozené charisma a uměl upoutat pozornost publika.

Program dneProgram dne
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).