nahled

Den neziskových organizací - 6. ročník

Šestý ročník akce Den neziskových organizací a neziskových služeb přilákal na naši školu 18 organizací a přes 30 hostů. O aktuálních problémech světa - válce v Sýrii a situaci na Blízkém východě - besedovali se studenty Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli a poradce ministerstva zahraničních věcí, a novinářka Markéta Kutilová. Komplexní pohled na současnou Afriku nabídl zajímavým způsobem Tomáš Lindner, novinář z Respektu. Kapitán P. Šiler a vojenský kaplan K. Vícha představili působení Armády ČR v mírových misích ve světě. Zabývali se také tematikou islámu obecně, ale čerpali i z vlastních zkušeností - dlouhodobého působení ve vojenské misi v Afghánistánu. Práci českých humanitárních organizací ve světě prezentovali P. Weissová z Člověka v tísni a Z. Hrnčířová z Charity ČR. Inspirativní zkušenosti s charitativní pomocí v Africe a Indii předali našim studentům pedagožka E. Bělocká spolu se studentkou E. Juřičkovou z VOŠ Caritas Olomouc. Úspěch u studentů sklidily také přednášky o dění na Ukrajině, v Moldavsku a o projektu adopce na dálku V. Mechové z Diecézní charity ostravsko-opavské, zpestřené ochutnávkami ukrajinských cukrovinek či sušených ryb. Spontánním projevem si získal posluchače T. Dacko z Lékařů bez hranic. Důležité otázky manželství a partnerských vztahů řešili se studenty psycholog P. Hýl a ředitel Centra pro rodinu J. Zajíček. O závislostech diskutovali se studenty pracovníci Modrého kříže. Mladší studenti se mohli dozvědět o péči o slabozraké děti organizace Raná péče, stejně tak jako o problematice canisterapie, provozované společností Podané ruce. O důležitosti radosti a povzbuzení pro nemocné přesvědčil všechny svými kousky zdravotní klaun J. Vašut. Besedy a přednášky doplnily tradičně filmy z produkce společnosti Člověk v tísni - letos o postavení žen v islámském světě či o dětské práci. Studenti prim s třídními uskutečnili exkurzi do chráněných dílen Charity Hrabyně v Ostravě-Koblově a mohli si zde prohlédnout i aktivity společností Kola pro Afriku a Nová šance.

H. Vašíčková, 3B8: „Nejpoutavější se mi zdála prezentace o Ukrajině, protože téma života v místě, které není od nás zas tak úplně daleko, a přesto je tam situace výrazně jiná, mi přijde velmi zajímavé. Ať už život prostých lidí, nebo pomoc v oblastech postižených válkou, celé mi to vnuklo touhu alespoň maličko přispět k lepšímu životu tamějších obyvatel.

Student kvarty: „Film Manželka za 50 ovcí mi přišel velmi zajímavý, protože ukazuje skutečnou tvář islámu.

Student 1A4: „Zaujal mě zdravotní klaun, který je s dětmi v těch nejtěžších chvílích. Jsem rád, že dobří lidé ještě nevymřeli.

M. Pížová, 8A8: „Na tuto školní akci chodím ráda nejen kvůli odpadlé výuce. Myslím si, že témata řešená právě na této akci jsou velmi důležitá. Letošní výběr přednášek pro naši třídu se mi velmi zamlouval. Možná právě proto, že se o problematiku mezinárodních vztahů zajímám. První přednáška byla o poměrech v Africe. Přednášející T. Lindner byl velmi sympatický a jeho vlastní zkušenosti s cestováním po Africe daly prezentaci příjemnou atmosféru. Z druhé přednášky o Blízkém východě jsem byla nadšená. Bylo vidět, že T. Pojar je profesionál, a troufám si říct, že jsem na toto téma neslyšela objektivnější přednášku. Doufám, že naši školu budou navštěvovat takoví lidé i v příštích letech. Je to velmi příjemné zpestření školní docházky.

Studentka 6B8: „Již po několikáté jsem absolvovala DNO a letos mi přišly přednášky opravdu přínosné. Média téma ISIS a Sýrie dost zkreslují. Informace podávané v televizi, novinách i na internetu se zaměřují často jen na určité oblasti celého problému. Dnešek mi dal hodně nových impulzů a seznámil mě se skutečnou situací v oblasti.

Student 6A8: „Cítím naději, protože vím, že mám možnost aspoň finančně pomoct těm, co to potřebují.

T. Skřipčák, 8A8: „Letošní Den neziskových organizací byl pro mě asi tím nejzajímavějším, který jsme kdy měli. Obě přednášky byly velmi kvalitní. Myslím si, že tito lidé by u nás měli přednášet i v dalších ročnících.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).