ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Den neziskových organizací 2014

17. 03. 2014
 Mgr. Vojtěch Vlček,
01. 04. 2014

26. března se uskutečnil na naší škole 3. ročník Dne neziskových organizací a sociálních služeb. Těch, kteří pomáhají mnohým a moc se o nich v médiích nemluví, těch, o které se většinou moc nezajímáme, dokud nepotřebujeme jejich pomoc třeba pro kamaráda nebo někoho z naší rodiny. Přijelo k nám 28 hostů z 13 institucí. Tradičně a zcela profesionálně se představili např. Charita ČR, Armáda spásy - bezdomovectví, Adra - humanitární pomoc, Raná péče - pomoc slabozrakým dětem, Podané ruce - canisterapie, pomoc postiženým přítomností speciálně vycvičených psů, Charita Hrabyně - práce s postiženými lidmi, Probační a mediační služba či Domov pro seniory Korýtko v Ostravě-Zábřehu. Poprvé k nám zavítali Lékaři bez hranic - jejich technický pracovník p. Dacko zaujal posluchače svým velmi živým projevem i zajímavými informacemi o misích v Africe. Podobně poutavě referovali o humanitární pomoci na Haiti tři usměvavé zaměstnankyně Arcidiecézní charity Olomouc nebo p. Rozkopal o působení Ostravsko-opavské diecézní Charity na Ukrajině a v Moldavsku. A koho nerozesmál zdravotní klaun pan Vašut, by měl zvážit, zda se s ním neděje něco skutečně vážného. Velký úspěch zaznamenaly rovněž besedy se zástupcem Armády ČR M. Hobzou, který studentům představil mírové mise české armády ve světě, či odstrašující informace o dluhové problematice, poskytnuté pracovnicemi Charity sv. Alexandra.

Letos poprvé navštívili naši starší studenti - celkem 7 tříd – různá sociální zařízení v Ostravě, aby poznali, jak vypadá činnost těchto institucí a jejich pomoc potřebným. Cílem jejich cesty se staly azylové domy pro lidi bez domova či matky v tísni, domov důchodců Korýtko, diagnostický ústav, hospic sv. Lukáše nebo salesiánské středisko mládeže. Studenti prim zavítali do chráněných dílen Charity sv. Alexandra.

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni desítku nových dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. o životě v Bělorusku, Azerbajdžánu, Moldavsku, o poměrech mezi ruskou mafií, o životních podmínkách horníků v Číně, dluhové problematice, dětské práci v Nepálu či fenoménu plýtvání potravin ve vyspělých evropských zemích. Moc za filmy děkujeme.

O akci referovala média - 5 minutová reportáž Českého rozhlasu či příspěvek v Událostech v regionech České televize Ostrava.Názory studentů:

2A8: "Při vyjádření pocitů jedním slovem se nejčastěji vyskytovala slova: pomoc, solidarita, ochota, charita.", "Pozitivum: Dozvěděli jsme se, že existují lidé, kteří chtějí pomáhat druhým."

4A8: "Nejvíc mě zaujala práce se slepými a postiženými dětmi. Způsob, jak zjišťují rozsah vady u slepých dětí, je velice zajímavý. Taky se mi líbila prezentace o Haiti."

3A8: "Nejvíce se mi líbil film, jelikož jsem nevěděl, že se takové věci v Bělorusku děly. Rozšířilo to mé obzory.", "Nejvíc se mi líbila přednáška o dobrovolnickém centru Adra. Myslím, že je to moc pěkné, že něco takového existuje, a až budu starší, se toho ráda zúčastním."

1A4: "Dozvěděli jsme se o problémech na Ukrajině, o ubytování bezdomovců a také, kdo vyrábí v chráněných dílnách pro vozíčkáře autíčka z plastu a jak. Překvapivé sdělení bylo, jaké hračky kupuje paní profesorka Kotassková svým vnoučatům."

5B8: "Všechny přednášky byly zajímavé, ale nejvíce mě oslovilo vyprávění o práci se seniory. Sama jsem minulý rok Korýtko navštívila se školním sborem.", "Překvapil mě rozdíl v přístupu zdravotníků a sociálních pracovníků. Zvažuji, že se přihlásím jako dobrovolník.", "Příjemně mě překvapil přátelský přístup vojáka a jeho vyprávění o zahraničních misích, o kterých jsem dosud neměla jasnou představu."

7B8: "Akce se mi velmi líbila. Dozvěděl jsem se, že se v azylovém domě pro matky s dětmi platí nájemné. Překvapivé pro mne bylo, že azylový dům byl v super stavu. Akce byla zajímavá a určitě se těším na další ročník této akce.", "Příště chci konečně tu přednášku o psech!!!"

8B8: O lékařích bez hranic: "Je to fascinující, co ten člověk dokáže udělat pro někoho jiného, že samotnou mě to i láká, že bych něco takového chtěla zkusit."