nahled

Den neziskových organizací 2014

26. března se uskutečnil na naší škole 3. ročník Dne neziskových organizací a sociálních služeb. Těch, kteří pomáhají mnohým a moc se o nich v médiích nemluví, těch, o které se většinou moc nezajímáme, dokud nepotřebujeme jejich pomoc třeba pro kamaráda nebo někoho z naší rodiny. Přijelo k nám 28 hostů z 13 institucí. Tradičně a zcela profesionálně se představili např. Charita ČR, Armáda spásy - bezdomovectví, Adra - humanitární pomoc, Raná péče - pomoc slabozrakým dětem, Podané ruce - canisterapie, pomoc postiženým přítomností speciálně vycvičených psů, Charita Hrabyně - práce s postiženými lidmi, Probační a mediační služba či Domov pro seniory Korýtko v Ostravě-Zábřehu. Poprvé k nám zavítali Lékaři bez hranic - jejich technický pracovník p. Dacko zaujal posluchače svým velmi živým projevem i zajímavými informacemi o misích v Africe. Podobně poutavě referovali o humanitární pomoci na Haiti tři usměvavé zaměstnankyně Arcidiecézní charity Olomouc nebo p. Rozkopal o působení Ostravsko-opavské diecézní Charity na Ukrajině a v Moldavsku. A koho nerozesmál zdravotní klaun pan Vašut, by měl zvážit, zda se s ním neděje něco skutečně vážného. Velký úspěch zaznamenaly rovněž besedy se zástupcem Armády ČR M. Hobzou, který studentům představil mírové mise české armády ve světě, či odstrašující informace o dluhové problematice, poskytnuté pracovnicemi Charity sv. Alexandra.

Letos poprvé navštívili naši starší studenti - celkem 7 tříd – různá sociální zařízení v Ostravě, aby poznali, jak vypadá činnost těchto institucí a jejich pomoc potřebným. Cílem jejich cesty se staly azylové domy pro lidi bez domova či matky v tísni, domov důchodců Korýtko, diagnostický ústav, hospic sv. Lukáše nebo salesiánské středisko mládeže. Studenti prim zavítali do chráněných dílen Charity sv. Alexandra.

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni desítku nových dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. o životě v Bělorusku, Azerbajdžánu, Moldavsku, o poměrech mezi ruskou mafií, o životních podmínkách horníků v Číně, dluhové problematice, dětské práci v Nepálu či fenoménu plýtvání potravin ve vyspělých evropských zemích. Moc za filmy děkujeme.

O akci referovala média - 5 minutová reportáž Českého rozhlasu či příspěvek v Událostech v regionech České televize Ostrava.Názory studentů:

2A8: "Při vyjádření pocitů jedním slovem se nejčastěji vyskytovala slova: pomoc, solidarita, ochota, charita.", "Pozitivum: Dozvěděli jsme se, že existují lidé, kteří chtějí pomáhat druhým."

4A8: "Nejvíc mě zaujala práce se slepými a postiženými dětmi. Způsob, jak zjišťují rozsah vady u slepých dětí, je velice zajímavý. Taky se mi líbila prezentace o Haiti."

3A8: "Nejvíce se mi líbil film, jelikož jsem nevěděl, že se takové věci v Bělorusku děly. Rozšířilo to mé obzory.", "Nejvíc se mi líbila přednáška o dobrovolnickém centru Adra. Myslím, že je to moc pěkné, že něco takového existuje, a až budu starší, se toho ráda zúčastním."

1A4: "Dozvěděli jsme se o problémech na Ukrajině, o ubytování bezdomovců a také, kdo vyrábí v chráněných dílnách pro vozíčkáře autíčka z plastu a jak. Překvapivé sdělení bylo, jaké hračky kupuje paní profesorka Kotassková svým vnoučatům."

5B8: "Všechny přednášky byly zajímavé, ale nejvíce mě oslovilo vyprávění o práci se seniory. Sama jsem minulý rok Korýtko navštívila se školním sborem.", "Překvapil mě rozdíl v přístupu zdravotníků a sociálních pracovníků. Zvažuji, že se přihlásím jako dobrovolník.", "Příjemně mě překvapil přátelský přístup vojáka a jeho vyprávění o zahraničních misích, o kterých jsem dosud neměla jasnou představu."

7B8: "Akce se mi velmi líbila. Dozvěděl jsem se, že se v azylovém domě pro matky s dětmi platí nájemné. Překvapivé pro mne bylo, že azylový dům byl v super stavu. Akce byla zajímavá a určitě se těším na další ročník této akce.", "Příště chci konečně tu přednášku o psech!!!"

8B8: O lékařích bez hranic: "Je to fascinující, co ten člověk dokáže udělat pro někoho jiného, že samotnou mě to i láká, že bych něco takového chtěla zkusit."

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).