nahled

Den neziskových organizací

26. března 2015 se uskutečnil na naší škole 4. ročník Dne neziskových organizací a sociálních služeb. Přijelo k nám 25 hostů z 13 institucí. Někteří nás navštívili poprvé, jiný zavítali na naši školu už tradičně. Všichni se ale u nás cítili dobře. O své nelehké a pro společnost velmi potřebné práci hovořili pracovníci např. Adry - humanitární pomoc, Lékařů bez hranic - zdravotnická pomoc v rozvojových zemích, Mobilního hospice Ondrášek - péče o těžce nemocné a umírající, Sdružení pěstounů - pěstounská péče, Rané péče - pomoc slabozrakým dětem, Podaných rukou - canisterapie, pomoc postiženým přítomností speciálně vycvičených psů, či Probační a mediační služby. Poutavě přiblížila tématiku humanitární pomoci na Haiti zaměstnankyně Arcidiecézní charity Olomouc. Pan Rozkopal seznámil studenty s aktuálním tématem - pomocí Ostravsko-opavské diecézní Charity na Ukrajině a v Moldavsku. Opět nás rozesmál zdravotní klaun pan Vašut. Úspěch zaznamenaly besedy se zástupcem Armády ČR M. Hobzou, který studentům představil mírové mise české armády ve světě, či odstrašující informace o dluhové problematice, poskytnuté pracovnicemi Charity sv. Alexandra.

Naši starší studenti - celkem 6 tříd – navštívili různá sociální zařízení v Ostravě, aby poznali, jak vypadá činnost těchto institucí a jejich pomoc potřebným. Cílem jejich cesty se staly Charitní dům sv. Benedikta Labreho v Ostravě Vítkovicích, Azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách, Domov důchodců Korýtko, Diagnostický ústav, hospic sv. Lukáše nebo Charitní středisko mládeže M. Magoneho - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Dubině. Studenti prim zavítali jako obvykle do chráněných dílen Charity sv. Alexandra v Kunčičkách.

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni desítku nových dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. Manželka za 50 ovcí (o životě žen v islámských zemích), Náramky od Kamar (dětská práce), Přestupní stanice (o životě ilegálních imigrantů), Vražedná pole (konflikt na Srí Lance), Verdikt v Maďarsku (činnost neonacistů) či Krev v mobilech (byznys velkých společností v Africe). Moc za filmy děkujeme.

Názory studentů:

Letošní program den neziskových organizací se mi opravdu líbil. Musím přiznat, že první přednáška olomoucké charity o pomoci na Haiti mě uchvátila nejvíce. Paní byla velmi příjemná, sympatická a zapojila nás i do aktivity. Spousta z nás se naučila něčemu novému nebo si alespoň v tom udělala pořádek. Z dnešního dne jsem opravdu nadšená. - D. Vybíralová

Líbilo se mi, že jsme se dozvěděli, jak některé organizace pomáhají postiženým, starým, nemocným. Zaujalo mě, že ne všichni lidé myslí jenom na sebe. - L. Kornecký

Bylo to moc pěkné, zjistili jsme zajímavé informace v domově důchodců, pěkný výklad Lékařů bez hranic o humanitární práci v Africe. Tyto akce mají určitě smysl a měly by dále pokračovat. - student 8B8.

Vyzkoušeli jsme si, jaké je to nevidět a také, že se můžu v případě, že jsem obětí trestného činu obrátit na probačního a mediačního poradce. - studentka 3A8

Zaujal mě film Manželka za 50 ovcí. Hodnota žen je v Afganistánu stejně velká jako cena dobytka. Také jsem si uvědomila, že i v našem věku můžeme pomáhat starým a nemohoucím lidem. - student 4B8

Navštívili jsme diagnostický ústav a poslechli si tam zajímavou přednášku. Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že žiju normální život ve spořádané rodině, a také, v jak špatné situaci se nacházejí někteří mladiství. - studentka 7A8

Program dne neziskových organizacíProgram dne neziskových organizací


nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).