nahled

Den jazyků

I v tomto školním roce naše škola uspořádala akci s názvem Den jazyků pro letošní třídy 3AB8. Akce proběhla  28. ledna 2010 v různých učebnách za účasti žáků nižších tříd, kteří se tak mohli blíže seznámit s danými jazyky a rozhodnout se pak o volbě studia jednoho z nich.

Program byl velice bohatý a různorodý, tentokrát v jazycích francouzském, německém a španělském.

Studenti španělštiny si mohli porovnat nabyté znalosti v různých aktivitách, např. ve znalostní hře Carrera de Caballos – Dostihy koní, ve které žáci z rozdílných tříd vytvořili družstva a odpovídali na otázky z vylosovaných kartiček. Vzájemně si tak ověřovali vědomosti týkající se gramatiky a slovní zásoby a dále zdokonalovali konverzační kompetence. Při další aktivitě došlo i na předvádění krátkých scének, takže jsme se také královsky pobavili.

Studenti, kteří se učí francouzštinu, předvedli v učebně 139 práci s interaktivní tabulí.

M. Chlebounová z kvarty připravila prezentaci o základních údajích týkajících se země galského kohouta, jako jsou symboly, hlavní město, vlajka, typ státu a podobně. Ve druhé části se mohli zájemci podívat na různé památky Paříže, na jejich umístění v plánku města. Nakonec si vyzkoušeli získané vědomosti v testu. Test studenty doslova nadchl a několikrát si jej zopakovali, až dosáhli 100 %.

V němčině studenti 3AB8 předvedli pohádku „Rotkäppchen“ (Červená karkulka) a slavili s ní velký úspěch. Své znalosti o německy mluvících zemích si mohli ověřit v kvízu, o nějž byl rovněž velký zájem.

Den jazyků jsme prožili tvořivě, naučně a zábavně, takže se tato akce jistě i v dalších letech bude setkávat s kladným ohlasem. Jazykové dopoledne tak splnilo očekávání ke spokojenosti všech.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).