nahled

Den jazyků 2014


Day of Languages. Or Language Day? I do not know. Who cares? We all love this day. The elder students are quite happy, because it is the only day, when they do not have to listen to that awful outer space sound, which is mistakenly considered as beautiful by people at higher position and so used as our school ringing. In our school, there are playing Russian, French, Spanish and German songs at this day. As it appears - the only German band that is known at our school is Rammstein. Although they have plenty of songs in German, we keep listening to one of few English-sang songs – Amerika.

The younger ones are extremely happy, because they do not have to learn. They are playing games in different languages. Some of us (the elder ones) had the opportunity to prepare some games for them. I did “Who Am I?” and “American and British words”. It was quite funny to see how their brain works. “You are a female,” said one guy. “Justin Bieber!” replied the other one without hesitation. It was correct. The second game was more difficult – students were quite clueless sometimes, thinking that fall is a tin – both are short, so why not?

At the end, we all had fun. And we all are looking forward to next Language Day. Or Day of Languages? Whatever.

Kateřina Špundová, 6B8Již podruhé jsme měli možnost se zúčastnit Dne jazyků na naší škole a přiblížit tak studentům sekund krásy španělského jazyka. Pro letošní rok jsme zvolili dvě výrazné kulturní akce Španělska – svátek Sanfermines, kdy se koná běh lidí španělskými ulicemi před býky, a samotnou corridu.

Celá slavnost začínala v atriu školy, kde odstartoval závod studentů před rozzuřenými býky. Absolvovali dvě kolečka přízemím a nakonec doběhli až do arény. Tento závod byl velmi náročný, proto jsme se museli vyrovnat i se ztrátami.

Corrida má několik částí, které jsme se studentům snažili přiblížit názornými ukázkami. Ani tentokrát matador nezklamal, býka zabil a obdržel od prezidenta corridy jako největší poctu býčí ucho a oháňku. Dále se děti mohly zúčastnit různých soutěží, při nichž se seznámily s jednoduchými španělskými slovíčky, a zazpívaly si s námi. Doufáme, že se jim španělský jazyk zalíbil a že si jej vyberou pro své další studium.

De nuevo tuvimos la oportunidad de hacer el Día de las Lenguas en nuestra escuela y de presentar bellezas del español a los estudiantes. Para este año elegimos dos fiestas muy importantes: la Fiesta de Sanfermines, donde la gente corre por las calles de Pamplona delante de los toros, y la corrida.

La fiesta empezó en el atrio de la escuela, donde empezó la carrera de los estudiantes delante de los toros muy enfadados. La carrera terminó en la plaza de toros con algunas pérdidas humanas.

La corrida tiene sus partes típicas, las que probamos presentar a los estudiantes. Al final el matador mató el toro y obtuvo la oreja y la cola del toro de las manos del presidente de la corrida como el mayor homenaje. Después jugamos a los juegos de palabras y cantamos. Esperamos que a los estudiantes les haya gustado nuestro programa y que elijan el español como su segunda lengua.

Iva Kostelníková, 8A8Ve čtvrtek 30. ledna jsme se my, žáci sekund, zúčastnili Dne jazyků. Ve čtyřech hodinách pro nás byly připraveny ukázky hodin němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny spolu se soutěžemi a mnoha dalšími zábavnými aktivitami.

V první hodině nás v učebně přivítala paní profesorka Kvasnicová a několik jejích studentů na ukázce němčiny. Seznámili jsme se se zeměmi, ve kterých se domluvíme německy, a zhlédli jsme prezentaci o Německu a Rakousku. Následně jsme si nově nabyté znalosti prověřili v testu. Na závěr hodiny jsme poslouchali písničky v němčině.

Ve druhé hodině jsme zavítali na ukázku francouzštiny do učebny tohoto jazyka. Přivítali nás žáci kvart a třetího ročníku vyššího gymnázia, spolu s nimi také paní profesorky Brachaczková a Štensová. Viděli jsme prezentaci o výhodách francouzského jazyka a při malém testu jsme zjistili, že o známých francouzských osobnostech nevíme tolik, kolik jsme si mysleli, ale vynahradili jsme si to při rozpoznávání francouzských slovíček. Nakonec jsme si poslechli francouzské písně.

Po velké přestávce jsme si vyzkoušeli ruský jazyk a psaní azbuky s paní profesorkou Austovou a žáky učícími se ruštinu. Ukázali nám Rusko a ruskou pohádku Jen počkej, zajíci! Také jsme se naučili ruskou básničku.

Na závěr jsme šli do atria, kde jsme odstartovali ukázku španělštiny tradičním útěkem před „býky“ (studenty španělštiny). Ukázali jsme si španělský tanec a mnoho dalších soutěží.

Den jazyků nám rozhodně pomohl při výběru druhého cizího jazyka.

Tomáš Vavřík, 2A8Den jazyků pro španělštinu byl podle mě velmi vydařený. Přichystali jsme pro studenty sekund ukázku corridy a Sanfermines, mnoho her a písniček. Myslím, že se všichni skvěle bavili a že i my jsme si užívali hru na toreadory, býky apod. Doufám, že jsme touto zábavnou formou získali co nejvíce budoucích studentů španělského jazyka.

Tereza Srnská, 7B8El 30 de enero participamos en el Día de las Lenguas. A los estudiantes menores les explicamos qué son Sanfermines corrida y presentamos cómo se celebran. Después bailamos la canción "Soy una taza" y enseňamos este baile a los niňos. Espero que lo hayan disfrutado y elijan espaňol como su segunda lengua.

Markéta Juřicová, 7B8Den jazyků měl nám sekundánům pomoci ve výběru druhého jazyka. Na výběr jsou francouzština, němčina, ruština a španělština. Všechny jazyky byly velmi zajímavé. První hodinu jsme si vyzkoušeli francouzštinu. Rozdělili jsme se do dvou družstev a soutěžili jsme mezi sebou o sladké odměny. Pokusili jsme se překládat několik francouzských slovíček a hráli hry. Také jsme poznali hodné a sympatické profesorky.

Druhá hodina byla španělština, kde jsme si vyzkoušeli španělskou koridu a různé soutěže. Další na řadě byla němčina, kde pro nás připravili nejprve pěknou prezentaci, pak následoval test a nakonec jsme poslouchali německé písničky. Poslední na řadu přišla ruština, kde měli připravenu prezentaci a malý test. Ukázali jsme si azbuku a různá místa v Rusku.

Rozhodla jsem se, že půjdu na němčinu.

Anežka Čuntová, 2B8Den jazyků se mi moc líbil a moc mi pomohl s rozhodnutím, na který jazyk půjdu. Předtím jsem se váhal mezi španělštinou a ruštinou, ale po Dni jazyků už vím, že si vyberu španělštinu. Samozřejmě i na němčině byla opravdu dobrá prezentace, ale němčina jako jazyk se mi moc nelíbí. Z celého dne se mi nejvíce líbila španělština.

Daniel Karch, 2B8nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).