nahled

Užili jsme si Den jazyků 2013

Rok se s rokem sešel a je tu opět v tomto nádherném, jiskřivém zimním období „DEN JAZYKŮ 2013“.

Tato akce je pořádána hlavně pro studenty sekund, aby si mohli vybrat svůj budoucí druhý cizí jazyk. Neboť, jak praví staré české přísloví, „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem". Výběr cizího jazyka je úkol nelehký, proto musíme pečlivě zvážit, který jazyk se pro nás hodí, ke kterému máme vlohy, abychom jej posléze mohli kvalitně a svědomitě zvládnout.

Další inspirací při volbě cizího jazyka byla jedna velice moudrá věta, kterou pronesla naše báječná paní ředitelka na prvním setkání rodičů a budoucích primánů. Cituji: "Pravděpodobně napomůže k výběru budoucího cizího jazyka i oblíbenost a velká důvěra v paní profesorku, která tento jazyk bude vyučovat..." Tenkrát jsem vůbec netušil, jak pravdivá, nadčasová a moudrá slova to jsou...

Ale nyní již půjdeme nakouknout do jazykových učeben a podívat se, co pro nás profesoři a studenti přichystali. Jako první jazyk nám byla představena ŠPANĚLŠTINA. Předvedla nám ji paní profesorka Erika Kopečková, pan profesor Ángel Horrillo a studenti septimy A. Prezentace španělského jazyka byla zábavně a vesele ztvárněna pomocí kvízů a písniček. Nedílnou součástí byla ochutnávka mexických jídel a drinků. Byl to velice prozíravý tah, neboť „svatá“ pravda je, že nejenom láska prochází žaludkem :-).

Neméně zdařilá byla prezentace RUSKÉHO jazyka, již pro nás připravili studenti septim. Na interaktivní tabuli předváděli historii ruského jazyka a celého Ruska. Následně nám rozdali azbuku a my se snažili překládat slovíčka z ruštiny do češtiny a naopak. Špičkově ztvárnili nejznámější ruskou píseň „Kaťušu“. I když paní profesorka ruského jazyka byla v té době nemocná, její studenti se této prezentace zhostili na jedničku.

Jako třetí jsme navštívili ukázku FRANCOUZSKÉHO jazyka, kterou nám přednesla paní profesorka Dagmar Štensová a paní profesorka Jana Brachaczková se studenty 8B8. Připravili si pro nás perfektní video s legračními prvky o Francii. Vyplňovali jsme křížovky a soutěžili ve znalosti filmů, divadla a hereckých osobností. Na konci hodiny bylo pro nás připravené sladké „bonbónové“ pohoštění.

Moudré rčení říká "To nejlepší nakonec.", aspoň pro mne to byla „srdeční záležitost" - návštěva brilantní prezentace NĚMECKÉHO jazyka, které se excelentně zhostila paní profesorka Ivana Kvasnicová se svými studenty. Nejprve jsme sledovali na interaktivní tabuli ukázky o Německu, Rakousku a Švýcarsku. Následoval přehled slavných německých herců a zpěváků. Potom nám studenti diktovali německá slovíčka a my se je snažili překládat do češtiny, což se nám většinou dařilo. Následovaly zábavné a velice poučné kvízy a křížovky. Závěrem jsme si poslechli veselou písničku, jež ve mně zanechala hluboký dojem a pevné přesvědčení, že už jsem si svůj oblíbený jazyk vybral.

Přeji všem, aby si dle svého nejlepšího vědomí a svědomí vybrali svůj oblíbený jazyk, který se budou rádi a s pílí učit.

více fotografií najdete na facebooku, další nabízí
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).