Den jazyků 2013

Den jazyků

Kdy?

31. 1. 2013, 7.50 – 11.25 hod.

Kde?

učebny 115, 119, 139, 213, 230, 314, 303, 318, malá tělocvična

Kdo?

studenti nižšího gymnázia, vybraní studenti vyššího gymnázia a předmětová komise cizích jazyků

Jak?

anglicky, španělsky, německy, francouzsky, rusky

Co?

primy: jazykový kvíz, účast na programu tercií; sekundy: ukázkové hodiny německého, francouzského, španělského a ruského jazyka; tercie: soutěž: krátká divadelní, pěvecká či jiná vystoupení jednotlivých skupin; kvarty: organizace programu pro studenty sekund, Španělský den, Anglický den – čtyřhodinový program plný her, filmů, písniček, soutěží...; školní rozhlas: překvapení DJ Martina

Proč?

PROTOŽE JSME SVĚTOVÍ !!!


Organizace Dne jazyků:

1A8

2. hod. - učebna 303 (Kulová, Skácelová)

1B8

2. hod. - učebna 119 (Holubová, Nechvátalová)

2A8

AJ1 (skupina prof. Mecové) / AJ2 (skupina prof. Kulové)
2. hod. - ŠJ, uč. 213 Kk, L / NJ, uč. 115 Kv
3. hod. - RJ, uč. 139 Au / FJ uč. 230 Ba, Št
4. hod. - FJ, uč. 230 Ba, Št / RJ uč. 139 Au
5. hod. - NJ, uč. 115 Kv / ŠJ uč. 213 Kk, L

2B8

AJ1 (skupina prof. Mecové) / AJ2 (skupina prof. Kulové)
2. hod. - FJ, 230 Ba / RJ, 139 Au
3. hod. - ŠJ, 213 Kk, L / NJ, 115 Kv
4. hod. - NJ, 115 Kv / ŠJ, 213 Kk, L
5. hod. - RJ, 139 Au / FJ, 230 Ba, Št

3A8, 3B8

3.–4. hod. - malá tělocvična (Tlolková, Mittnerová, Mecová, Holubová, Skácelová)

4A8

2.–3. hod. - AJ, učebna 318 (Konečná, Kulová)
4.–5. hod. - ŠJ, učebna 314 (Hlaváč)

4B8

2.–3. hod. - ŠJ, učebna 314 (Hlaváč)
4.–5. hod. - AJ, učebna 318 (Konečná, Kulová)
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).