nahled

Den jazyků

V pondělí 31. ledna proběhla na naší škole akce „Den jazyků“. Pro náš ročník byl připraven program v jazykové učebně s interaktivní tabulí a test. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a každá dostala papír s úlohami. Trochu jsem se obávala toho, co nás čeká, ale když jsem si přečetla zadání, hodně jsem si oddechla. Díky tomu, že už třetí rok navštěvuji jazykovou školu a že moje kamarádka bydlela dlouhou dobu v Bruselu, jsme zvládli odpovědět dobře téměř na všechny otázky (samozřejmě bez kombinačních a jazykových schopností zbytku týmu bychom na tom nebyly ani zdaleka tak dobře). Otázky se týkaly především základních údajů o Anglii, USA, Rusku, Francii a Španělsku, ale bylo pro nás nachystáno i pár „špeků“, které jsme ale většinou rozluštili nebo alespoň tipovali. Ani ostatním ze třídy se ale nevedlo špatně a boj o další místa byl velmi vyrovnaný.

Po zdárném dokončení nás paní profesorky vyslaly do „jazykovky“. Předpokládala jsem, že na nás opět bude čekat nějaký test, a proto nás zaskočil a myslím, že i příjemně překvapil program, který nám paní profesorky připravily... Moc se nám líbily nové možnosti studia slovíček - doslova a do písmene si je osahat. Několik her a graficky zajímavě připravených cvičení nás nejen bavilo, ale také jsme si toho zapamatovali mnohem víc než klasickým dřepěním se slovníkem v ruce. Je pravda, že než se některá slovíčka přesunula na své místo, museli jsme vynaložit hodně velké úsilí, ale o to víc nás hra bavila. Hry se týkaly především měst a částí Evropy, kde se mluví anglicky, ale nejen to.

Byli jsme zaskočeni, když zazvonil zvonek a ohlásil přestávku. Den jazyků skončil, ale já i moji spolužáci se už moc těšíme na další ročník a doufáme, že bude stejně vydařený, jako byl tento.

Kateřina Harhajová, 1B8

 

V pondělí 31. ledna 2011 proběhl na naší škole Den jazyků. Byl určen pro všechny studenty sekund, aby jim pomohl při volbě druhého cizího jazyka, který budou od příštího školního roku studovat. V nabídce byl jazyk francouzský, španělský a německý.

Francouzský jazyk nám představila paní profesorka Brachaczková s pomocí studentů vyšších ročníků. Program byl připraven na interaktivní tabuli. Naučili jsme se několik základních francouzských slovíček a také jsme se dozvěděli něco málo o vybraných francouzských památkách. S jazykem španělským nás seznámily studentky tercií, a to pomocí hry bingo, při které jsme mohli pochytit alespoň některé španělské číslice. Nakonec jsme navštívili prezentaci jazyka německého pod vedením paní profesorky Austové. Její žáci si pro nás připravili německy hranou pohádku O Červené karkulce a také jsme si zazpívali dvě německé písničky.

Den jazyků byl velmi zajímavý a doufám, že všem studentům pomohl při volbě předmětu, který je bude provázet po celou dobu jejich dalšího studia na gymnáziu.

Karolína Gřesová, 2B8

 

Letos byl 31. leden, který byl vybrán jako Den jazyků, i dnem návštěvy rodilého mluvčího pana Yrieix Blettona, Francouze, který učí v Alliance française v Ostravě. Pan Bletton nás seznámil s činností AF, která organizuje jazykové kurzy různých úrovní a náplně. V prostorách je knihovna, mediatéka, kde si členové AF mohou zdarma půjčovat různé knihy, časopisy, filmy a CD. Studenti se dozvěděli, že je možné v rámci AF vykonat zkoušky z francouzštiny  na úrovni A1-B2. Další část besedy byla věnována aktivitě - práci s textem za využití interaktivní tabule. Jednalo se o porozumění písemnému projevu, jedné části zkoušky DELF. Většina studentů úkol splnila na 80 - 100%. Ověřili si tak, že vykonat zkoušku DELF není zas tak náročné. V poslední části studenti pokládali dotazy. Pan Bletton byl představen i panu řediteli a garantu za jazyky Mgr. Holubové. Pan ředitel projevil zájem o hodiny konverzace pro naše studenty, a tak snad bude konverzace s rodilým mluvčím zařazena mezi volitelné předměty. Návštěva měla veliký ohlas, pro většinu studentů to bylo první setkání s rodilým mluvčím.

Mgr. Dagmar Štensová

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).