nahled

Den biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava

Dne 17. 2. 2012 se vybraní studenti 4. ročníku našeho gymnázia spolu s paní Sládkovou a panem Matuškou zúčastnili projektu Biomedicínská technika na středních školách pořádaného Vysokou školou báňskou v Ostravě-Porubě.

Projekt měl za úkol nás seznámit s medicínskou technikou, s funkcí těchto přístrojů a nakonec také obeznámit s ne zrovna jednoduchými konstrukčními metodami, jako je třeba pájení, které jsme měli možnost si sami prakticky vyzkoušet při tvorbě svého vlastního jednoduchého EKG přístroje.

Všemu předcházela informačně bohatá přednáška ohledně výše zmíněných přístrojích, jejich funkcích a v neposlední řadě jsem se mohli dovědět něco více o funkci srdce, jeho stavbě a tvorbě EKG křivky, která znázorňuje srdeční aktivitu. Následovalo poučení o bezpečnosti práce, praktická ukázka pájení a šlo se na věc.

Samotné pájení bylo nejen pro studenty, ale i profesory něco zcela nového a poučného. Nenašel by se mezi námi žádný, kterého by to nebavilo nebo někdo, kdo by celý tento den shledával nezáživným. Díky skvělému přístupu přednášejících, kteří nám ochotně pomáhali, jsme si každý úspěšně sestavili funkční EKG přístroj, který jsme si všichni odnesli domů. Velice ceněná mezi studenty byla také výborná svačina a vydatný oběd, který nás nastartoval k dalším pájeckým výkonům.

Celkově bych tento páteční den hodnotila velice pozitivně. Cíl projektu byl splněn na 100%, jelikož se rozhodně zvýšil náš zájem o to, co předmět biomedicíny studuje, a to nejen díky tomu, že se každý mohl podívat na svou EKG křivku, ale i díky faktu, že jsme si mohli vyzkoušet výrobu EKG na vlastní kůži a získat tak skvělý pocit z úspěšně vykonané práce.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).