nahled

Dějepisný seminář na cestách III

V úterý 19. června jsme se v rámci dějepisného semináře na cestách vydali odhalit památky města Olomouce. V osm hodin ráno jsme se sešli v hale nádraží Ostrava-Svinov a po chvíli čekání na opozdilce jsme zaujali místa na peróně, ke kterému přijel rychlík Jan Perner.

Po příjezdu do města vedla naše první cesta ke chrámu sv. Václava a k přilehlému arcidiecéznímu muzeu. V muzeu nás zaujaly nádherné obrazy, monstrance a dřevěné sochy, v chrámu jsme poté obdivovali sklepní prostory s cínovými rakvemi a zbožnou krásu vysokých stropů. Součástí expozice arcidiecézního muzea byly i odhalené zdi starších staveb, které již ležely zapomenuty pod krásou biskupského paláce. Poté jsme pokračovali kolem několika fakult Univerzity Palackého až ke chrámu Panny Marie Sněžné. Zde nás uchvátila krása barokních varhan a pompéznost baroka. Co by kamenem dohodil, stojí chrám sv. Mořice s unikátními varhanami, zcela výjimečnými ve střední Evropě. Pak jsme se přesunuli na Horní náměstí, kde jsme nejprve obdivovali polední vyzvánění olomouckého orloje, dále unikátní morový sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán v seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO a několik nádherně zdobených paláců vlivných měšťanů. Na Dolním náměstí probíhá v tomto roce rozsáhlá rekonstrukce a s ní spojené archeologické vykopávky, které nám ukázaly využití historie v praxi. Nemohli jsme zapomenout na slavné kašny na obou náměstích, namátkou Caesarovu a Merkurovu.

Znaveni vedrem jsme zamířili do Bezručových sadů upravených do podoby anglického parku. Při procházce jimi jsme mohli vidět nádherně dochované olomoucké městské hradby. Znaveni i touto krásou jsme se pomalu plazili k nádraží a rychlík Leoš Janáček nás dopravil zpět do rodného města. Nesmíme samozřejmě zapomenout na naší báječnou paní profesorku Dagmar Štensovou, jež si s námi zavzpomínala na svá studentská léta a bez které bychom se v Olomouci jistojistě ztratili a bez jejího výkladu i těžko obešli.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).