nahled

Dějepisný seminář "na cestách"

Na školních webových stránkách jste si mohli v minulém školním roce přečíst články o Dějepisném semináři na cestách, které byly označeny římskými číslicemi. Jejich počet se v prosinci uzavřel, protože teď už studenti nikam cestovat nebudou, připravují se totiž k maturitní zkoušce. Ale jenom pro připomenutí, ať nemusíte hledat.

První "cesta" byla do Moravskoslezské vědecké knihovny, kde jsme absolvovali interaktivní program z dějin Ostravy a dozvěděli jsme se o rodácích a známých osobnostech našeho města. Pracovnice knihovny nás seznámila i s činností této významné instituce.

V pořadí druhá "cesta" směřovala do Ostravského muzea, kde jsme se seznámili s prací historika v muzeu, viděli jsme depozitář a sbírky muzea.

Třetí "cesta" byla svým způsobem vyvrcholením našeho putování za historií. Jeli jsme na jednodenní exkurzi do Olomouce. Zde jsme navštívili Arcidiecézní muzeum, nejvýznamnější památky, některé fakulty a cestou zpět jsme obdivovali krásné parky.

Poslední "cestu" jsme si naplánovali před Vánocemi do archivu. Vyslechli jsme si odbornou přednášku, viděli jsme badatelnu, trezor a způsob uchovávání archiválií.

Plány jsme měli velkolepé, chtěli jsme ještě navštívit Opavu a Brno. Vše se nám nepodařilo uskutečnit. Chtěla bych jako vyučující tohoto semináře poděkovat studentům 8A8, 8B8 a 4A4 za jejich přístup (nejednalo se pouze o výlety, ale museli si něco také připravit), milou společnost a chování na úrovni, kdy dělali dobré jméno našemu gymnáziu.
Dějepisný seminář na cestách IV


17. prosince r. 2012 jsme s dějepisným seminářem vyrazili opět na cesty. Vydali jsme se objevovat nebezpečné končiny Ostravy-Přívozu. Díky obětavému snažení naší paní profesorky Dagmar Štensové nám byla umožněna návštěva Archivu města Ostravy.

Před polednem jsme dorazili k budově bývalé přívozské radnice. Milá paní archivářka Novotná nás velmi vřele uvítala a pozvala dále do konferenční místnosti, kde pro nás měla připravenou prezentaci o historii archivářství v Ostravě. Do rukou se nám dostala například listina s první zmínkou o Ostravě (ačkoli jsme si mysleli, že se dotýkáme originálu, bohužel jsme se mýlili), třídní kniha z počátku dvacátého století nebo kronika Kunčic. Dokonce jsme i během přednášky soutěžili o hodnotné ceny, například magnet nebo odznáček a lízátko.

Po skončení prezentace nás paní Novotná odvedla do depozitáře, kam se jen tak někdo nedostane. Se zaujetím jsme si prohlíželi kulturní archivní bohatství Ostravy a přilehlého okolí. Velice nás zaujalo technické řešení regálů depozitáře. Navštívili jsme také badatelnu, kam se sice dostanete i vy, nicméně i přesto byla zajímavá. Jako poslední jsme navštívili místnost, kde jsme si mohli najít své předky, pokud bydleli na Ostravsku.

Tuto návštěvu hodnotíme jako velice přínosnou a zajímavou, jelikož jsme se dozvěděli o důležité práci archiváře a viděli jsme prostory archivu, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Novotné za její ochotu, vstřícnost a poutavý výklad.

Kolektiv dějepisného semináře

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).