nahled

Dějepisný seminář "na cestách"

V tomto školním roce jsem připravila ve spolupráci se studenty septim a 3A4 náplň dějepisného semináře.

Chystáme se navštívit odborná historická pracoviště - archiv, muzeum a vyjet do nejbližších zajímavých měst jako je Opava, ale i kousek dál a navštívit metropole Moravy Brno a Olomouc.

V úterý 27. 9. 2011 jsme absolvovali výukový program v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Pestrou prezentaci o dějinách, památkách a přírodních pozoruhodnostech pro nás připravila paní Leparová. Na závěr nás seznámila s elektronickým katalogem, s možností členství, výpůjční službou mezi knihovnami a rešeršemi. Tyto informace se budou studentům hodit, protože jedním z jejich výstupů je napsání seminární práce nebo práce v rámci Středoškolské odborné činnosti.

A jak se beseda líbila? Přečtěte si některé názory posluchačů.


V úterý 27. 9. 2011 jsme se my, nadšenci dějepisného semináře, vydali spolu s p. profesorkou Štensovou do Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě na přednášku, abychom nasbírali nové vědomosti o Ostravě.

Někdo si může myslet, že přednáška v knihovně je nudnou záležitostí, ale opak byl pravdou. Dozvěděli jsme se zde mnoho zajímavých informací nejen o historii, ale také i o demografii, přírodních i kulturních památkách, poznali jsme ostravská nej i známé osobnosti, pocházející z Ostravy ať už z oblasti sportu, hudby, divadla, či literatury. Pro každého se tady něco našlo.

studentka 7A8

Dne 27. září jsme v rámci dějepisného semináře navštívili zajímavou besedu v Moravskoslezské vědecké knihovně. Formou prezentace s názvem Toulky Ostravou jsme se dozvěděli mnoho nejen historických zajímavostí o našem městě. Sympatická paní knihovnice nám i přes malé technické problémy rozšířila naše již tak široké obzory. Zároveň bychom chtěli poděkovat paní profesorce Štensové za zajištění této přednášky.

E. Hajdučková, B. Hemzová, J. Mandrlová, T. Prostějovský, T. Řehová

S besedou v knihovně jsme byly velice spokojeny. Dozvěděly jsme se zajímavosti o Ostravě, její historii, současnosti, stavbách a osobnostech. Velice užitečné pro nás byly informace o chodu knihoven, zejména knihovny vědecké. Děkujeme.

Míša Mostýnová, Alena Bednářová

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).