nahled

Dějepisný kroužek a tajemný středověk

Od minulého týdne funguje na naší škole dějepisný kroužek se zaměřením na středověké a novověké dějiny. Seznamujeme se postupně s tématy, na něž není v hodinách obvykle čas - např. každodennost, myšlení, chování středověkých lidí, společnost, válečnictví, kacířství, smrt a umírání, cestování, hygiena, rodina, sexualita, mnišské a rytířské řády, trestní právo, náboženský život a víra, Židé ve středověku.

Budeme pracovat s powerpointovými prezentacemi, dobovými dokumenty, obrázky, mapami, testy, což může studentům pomoci při jejich studiu na vysoké škole. Scházíme se vždy ve středu od 14:30 v učebně č. 333 a kroužek je určen hlavně studentům septim, oktáv, 3. a 4. ročníku, ale může určitě „obohatit“ i mladší studenty.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).