nahled

Dějepisná soutěž pro nižší stupeň gymnázií

Březen na naší škole tradičně patřil dějepisné soutěži, která se již osmým rokem snaží zatraktivnit formou hry historii naši i světovou. Letošní ročník byl věnován dějinám Ostravy. A úkoly byly opravdu pestré.

Soutěžní dvojice musely pátrat po znacích ostravských obvodů a domalovat jejich chybějící části, dále musely pátrat v historii samotné Hrabůvky a zjišťovat její zastaralé názvy, první zmínky, průmyslová odvětví, která zde kdysi dávno převažovala atd. Ani bádání v oblasti tolik specifického ostravského nářečí nebyli studenti ušetřeni. Ve větách museli přes hranice slov hledat typicky ostravské výrazy a uvádět jejich význam. A když už jsme u lingvistiky, dalším úkolem bylo doslova prokousat se textem V.B. Jestřábského Vidění rozličné sedláčka sprostného z počátku 18. století a přepsat ho do naší současné abecední podoby.

A po jeho vyluštění se studenti mohli dočíst věci!!! Vybrali jsme jim totiž úryvek o potrestání soudce, jenž byl za nespravedlivé rozsudky stažen z kůže, a tou byl následně potažen soudcovský stolec pro jeho syna a nástupce...

Ale aby soutěž nekončila takto drasticky, poslední úkol byl věnován známým ostravským stavbám, které měli soutěžící poznat a napsat jejich stručnou historii. Aby to však neměli tak jednoduché, obrázky staveb jsme rozstříhali na malé kousíčky a pomíchali dohromady. Takže takové malé ostravské puzzle, ale kdo umí, ten umí, takže i s tímto úkolem si studenti hravě poradili.

A o tom, že historie může studenty opravdu bavit, svědčí fakt, že letošního ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet soutěžících. Už v loňském roce byla účast velmi hojná, letos jsme však loňská čísla ještě trumfli , a to takřka stovkou soutěžících. Konkurence tedy byla obrovská, opět se však ukázalo, že roli vůbec nehraje věk a i mladší studenti mohou zvítězit.

A komu se to podařilo letos?

1. místo: Eva Barvíková, Anna Motyčková – 1A8
2. místo: Lenka Tannertová, Michaela Blaťáková – 3B8
3. místo: Leona Sabolová, Ivona Szturcová – 2B8
nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).