nahled

Dějepisná soutěž pro nižší stupeň gymnázia zná své vítěze

Je již dlouholetou tradicí, že naše škola nabízí studentům nižšího gymnázia možnost zúčasnit se každoroční dějepisné soutěže dvojic. Zájemci mají měsíc na to, aby splnili nejrůznější úkoly - křížovky, spojování pojmů, přesmyčky, hledání v textu ukrytých slov, poznávání obrázků, vytváření úvahy na historické téma... Letos byly spojovacím prvkem bitvy v českých dějinách. A přestože bitvy většinou vyhovují ve výuce spíše chlapcům, v letošní soutěži překvapivě bojovaly lépe dívky. Po sečtení všech bodů, přihlédnutí ke kvalitě úvahy na téma, co by měl umět a jaké vlastnosti by měl mít středověký bojovník, bylo závěrečné pořadí stanoveno následovně:

1. místo:
    Monika Kokešová, Kateřina Bendová - 3B8
2. místo:
    Leona Sabolová, Ivona Szturcová - 3B8
3. místo:
    Daniela Krejčí, Anežka Čuntová - 1B8
    Daniela Vybíralová, Tereza Sládečková - 3B8
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).