Dějepisná soutěž pro nižší gymnázium zná své vítěze

Je už mnohaletou tradicí, že studenti nižšího gymnázia mohou svůj zájem o dějepis zúročit v naší soutěži. Určená je pro dvojice, zaměřuje se každý rok na jiné téma a otázky jsou voleny pestře – kvízy, přesmyčky, doplňovačky, příběhy... Studenti tak prokazují své znalosti, logické myšlení i vlastní tvořivost. Letošním tématem byly hrady a zámky České republiky, pověsti a události, které se k nim vztahují. Hlavní důraz byl kladen na náš region. Do soutěže se zapojilo přibližně padesát dvojic. Výsledky byly víc než těsné, rozhodovaly opravdu maličkosti. Všichni soutěžící totiž prokázali hluboké znalosti a mile nás svým nadšením pro dějepis překvapili. Nakonec se nám vzhledem k těsnosti výsledků nepodařilo vybrat ani tři vítěze. Na nejvyšších stupních se umístilo více dvojic, a to v následujícím pořadí:

1. místo:
Lenka Drozdová, Anna Sestřenková (4B8)
Markéta Káňová, Lucie Stehlíková (2A8)

2. místo:
Filip Mazůch, Martin Wiliam (3A8)
Vojtěch Polák, Pavel Krejčí (2B8)
Jana Štrosová, Veronika Masná (3A8)

3. místo:
Vojtěch Vašíček, Aleš Smelík (1A8)
Barbora Vašíčková, Gabriela Kolková (1B8)

Všem vítězům blahopřejeme k úspěchu, odměnou jim budou věcné dary, jež od nás získají. Jsme moc rádi, že zájem o dějepis a tuto soutěž je tak velký a už teď přemýšlíme, jaké zapeklité úkoly si pro studenty připravíme na příští rok.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).