nahled

Dějepisná olympiáda 2016/2017 - školní kolo

V listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního 46. ročníku je Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století. Soutěž je určena žákům tercií, kvart a odpovídajícím ročníkům základní školy. Školní kolo je prováděno formou testů, které jsou vyučujícími opraveny.

Třicet účastníků řešilo náročné testové úlohy o panovnících habsburského rodu. Otázky se týkaly velmocí Evropy, významných dokumentů, peněžnictví i zemědělství. Žáci pracovali se slepou mapou, v osmisměrce měli vyluštit spolupracovníka Marie Terezie. Další poznatky se týkaly dějin umění a nových vědeckých objevů. Vyučující dějepisu opravily testy a následně stanovily pořadí.

1. místo obsadil Michal Dušenka z 3B8, který bude školu reprezentovat v okresním kole, jako druhý se umístil Martin Hrubý z 4B8, na 3. místě při shodném počtu bodů byli: Matyáš Urbanovský, Martin Beránek, oba z 4A8, a Vojtěch Polák z 4B8. Nejúspěšnějším řešitelům byly předány knižní odměny.

Předmětová komise dějepisu děkuje všem zúčastněným za zájem a velkou účast v soutěži. Míšovi Dušenkovi držíme palce a doufáme, že se probojuje do vyšších kol.

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).