nahled

Dějepisná olympiáda 2012-2013

Jako každý rok i letos proběhla na našem gymnáziu Dějepisná olympiáda. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství a je určena pro žáky tercií a kvart. O školním kole jsme Vás podrobně informovali v listopadu. V něm se nejlépe umístila Hanka Kratochvílová z 4B8. Podle dosaženého počtu bodů měla nárok na postup i Míša Pížová z 4A8. Okresní kolo se konalo 29. 1. 2013 na ZŠ Mitušova 8. Této přehlídky se zúčastnila pouze Hanka, Míša se pro nemoc omluvila.

Soutěžící odpovídali formou testu, který byl náročný. Otázky se týkaly tradic, folklóru, zvyků, světců různých zemí, bajek a pověstí. Z celkového počtu 43 žáků základních škol a víceletých gymnázií obsadila Hanka 13. místo. Do krajského kola postoupilo na základě dosažených bodů prvních 6 umístěných, což svědčí o vysoké úrovni tohoto kola i soutěžících. Hance děkujeme za reprezentaci školy. Na uvedené fotografii jsem ji zachytila s pamětním listem.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).