Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji

logolink2.jpg
Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji
CZ.1.07/1.3.44/01.0090
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace

Františka Hajdy 34
700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: +420 596 711 829

Na naší škole byl 1. ledna 2013 zahájen projekt, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů, chceme však dosáhnout také zefektivnění práce a rozvoje pracovních kompetencí našich pedagogů, spokojenosti studentů a zvýšení atraktivity naší školy pro zájemce o studium.

Vzdělávací kurzy, které pedagogové absolvují, jsou zaměřeny na lepší vypořádávání se stresem, problematiku syndromu vyhoření, prohloubení schopností zvládat a řešit obtížné situace a konflikty ve škole, na získání dovednosti asertivního jednání, osvojení si metod projektového vyučování, využívání brainstormingu a týmové práce žáků ve výuce. Důraz bude kladen na to, aby pedagogové získané znalosti a dovednosti ze školení bezprostředně využili v praxi.

Abychom docílili zatraktivnění a zpestření výuky a poskytování kvalitnějších studijních materiálů studentům, je součástí projektu podpora profesního rozvoje pedagogů v oblasti využívání ICT ve výuce, konkrétně zvyšování znalostí a dovedností práce s počítačovými programy či interaktivní tabulí.

Vzhledem k tomu, že v současné pedagogické praxi pedagoga je nepostradatelná znalost cizích jazyků, jsou v projektu zařazeny i kurzy anglického jazyka (ve třech úrovních – začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).

V rámci samostudia se pedagogové budou on-line vzdělávat v problematice efektivní práce s žáky obtížně zvládajícími učivo.

V rámci projektu bude realizováno 19 prezenčních kurzů akreditovaných MŠMT pro Další vzdělávání pedagogů (kurzy budou probíhat v prostorách školy) a bude vytvořen e-learningový kurz určený pro samostudium. Plánujeme proškolit celkem 40 pedagogů naší školy. Ukončení projektu je plánováno na 30. června 2014.

E-learningové kurzy naleznete na adrese https://skola.ghrabuvka.cz/is/student/elearning/.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).