Přijímací zkoušky a covid-19

Z opatření Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN vyplývá, že uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, jejímž je žákem, nebo které si provedl sám či mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad. Pokud uchazeč o studium není testován školou, ale zákonným zástupcem či ve zdravotnickém zařízení, potvrzuje formulář (ke stažení níže na stránce) daný zákonný zástupce či zdravotnické zařízení podpisem (razítkem). Hlavičku o údajích školy v tom případě nevyplňujete.

Pokud uchazeč o studium prodělal onemocnění Covid-19, nejdéle 90 dní před konáním přijímací zkoušky, nebo podstoupil očkování proti nemoci Covid-19, dokládá místo uvedeného potvrzení doklad o onemocnění či očkování.

U uchazečů o čtyřleté studium bude u přijímacích zkoušek uznán covidový test s nejzazším datem 27. 4. 2021, uchazeči o osmileté studium mohou předložit covidový test s nejzazším datem 29. 4. 2021.

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje výše uvedené podmínky. Pokud uchazeč nepředloží výše uvedené potvrzení, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. Pokud se však do tří dnů od konání zkoušky omluví, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Dokumenty

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).