nahled

Chemické novinky

Dne 7. 2. 2020 se tým s poetickým názvem Oboupohlavní květ ve složení Veronika Masná (8A8), Veronika Janáčková, Patrik Kula, Lucie Ritzingerová (8B8) a Terezie Martinková (4A4) již podruhé zúčastnil chemického boje s názvem „Chemiklání“ na pardubické univerzitě. Slovy Patrika: Konkurence byla veliká, a tak jsme se bohužel neumístili v první pětici. Všichni si však odnášíme mnoho nových zkušeností a zážitků, urputně jsme bojovali ve všech chemických oborech, nejtěžší asi byly úkoly z fyzikální chemie a biochemie.

Patrik Kula se také v lednu zúčastnil národního kola v nejtěžší kategorii A chemické olympiády. Ve škole konkurenci nemá, z krajského postoupil, v národním byl úspěšným řešitelem, ale do mezinárodního kola se nepodařilo postoupit.

V jeho stopách se vydaly dívky Sára Mostýnová (6B8) a Magdaléna Hlavicová (5B8). Letos se zapojily do školního kola chemické olympiády kategorie C, příští týden budou psát kontrolní test a věřme, že obě postoupí do krajského kola. Podobně v kategorii B bude bojovat z 6A8 Markéta Tlolková.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).