nahled

Chemická olympiáda - kategorie D, 2011-2012

Byla jsem moc ráda, když se (k mému překvapení) v září 2011 přihlásili k řešení chemické olympiády kategorie D tři žáci 4A8 – Kateřina Žáková, Karolína Kafková a Martin Valošek.

V říjnu a v listopadu řešili dosti náročnou teoretickou část olympiády, ve které nechybělo řešení příkladů, vyčíslování rovnic, určení neznámého prvku (síra), jeho vlastností a poznání jeho sloučenin. Úspěšně také vyřešili tajenku i složení střelného prachu.

20. 1. 2012 podstoupili v laboratoři praktickou část olympiády, kde každý samostatně prováděl důkazové reakce kationtů kovů a také na základě pozorování předchozích reakcí určili správně neznámý vzorek. Počínali si jako zkušení chemici, práce jim šla pěkně od ruky.

26. 1. 2012 čekal na naše nadějné chemiky náročný test školního kola, museli poznat neznámou látku na základě popisu chemického chování, určili také, které chemické reakce probíhají v ovzduší, a zapsali je chemickými rovnicemi. Dalším úkolem byl výpočet obsahu síry v různých sloučeninách a v tajence zjistili, že hledaná látka je plyn sulfan, a charakterizovali jej.

Všechny tři studenty je třeba hodně pochválit, protože vynaložili spoustu času na zvládnutí náročných úkolů této olympiády a na „vlastní kůži“ si vyzkoušeli náročnost chemické vědy.

Na 1. místě se umístila Kateřina Žáková s celkovým počtem 163 bodů, na 2. místě Martin Valošek se 150 body a 3. místo obsadila Karolína Kafková se 121 body. Držíme palce k postupu do okresního kola.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).