nahled

Chemická olympiáda kategorie C

Chemická olympiáda patří vždy k velmi náročným a nelehkým olympiádám. Tento rok se našlo 8 studentů ze třídy 6A8, kteří si toto nelehké soutěžení chtěli vyzkoušet. Nejprve bylo nutné zvládnout teoretickou část a odpovědět na několik úloh, včetně chemických výpočtů a analytických reakcí. Poté následovala praktická část v laboratoři a na závěr test školního kola. V praktické části si studenti připravili mýdlo, prováděli analytické reakce a určovali, o jaký neznámý vzorek detergentu se jedná.

Mezi čtyřmi nejlepšími se ve školním kole Chemické olympiády umístili Vojtěch Sýkora, Martin Valošek, Lukáš Václavek a Jiří Adámek. Věříme, že všichni budou pozváni do krajského kola, které se koná 29. 4. 2014.

Všem účastníkům Chemické olympiády gratulujeme!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).