nahled

CAE

Úspěšné složení této zkoušky dokazuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

OBSAH ZKOUŠKY:

čtení – 1 hod. 15 min.
psaní – 1 hod. 30 min
použití angličtiny – 1 hod.
poslech – 40 min.
mluvení – 15 min. ve dvojici

HODNOCENÍ

Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky není nutné dosáhnout uspokojivého výsledku v každé části zkoušky. Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 60 bodů. Pro každý stupeň je předepsán určitý pevně stanovený počet bodů:


Grade A = 80–100 (certifikát na úrovni C2, odpovídá zkoušce CPE)
Grade B = 75–79 (certifikát na úrovni C1)
Grade C = 60–74 (certifikát na úrovni C1)
Level B2 = 45–59
Fail = 0–44

Pokud získáte hodnocení A, obdržíte certifikát potvrzující dosažení úrovně C2. Pokud získáte hodnocení B nebo C, obdržíte certifikát s úrovní C1. Pokud bude váš výsledek nižší než výsledek potřebný k dosažení úrovně C, ale vaše bodové hodnocení bude odpovídat úrovni B2, získáte certifikát Cambridge English s uvedením úrovně B2.
nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).