nahled

Biomedicínská technika na středních školách

V rámci projektu „Biomedicínská technika na středních školách“ se vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků seznámili s tím, co to biomedicínská technika je, k čemu slouží a jak funguje. Odbornou a velmi zajímavou přednášku na toto téma vedl Ing. Marek Penhaker, Ph.D z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky. Zároveň byli naši studenti informováni o možnosti studia na této vysoké škole, neboť tento studijní obor se stává čím dál víc populárnějším a atraktivnějším, a umožňuje tak jejím absolventům snazší uplatnění na trhu práce.

Součástí tohoto projektu je absolvování odborného víkendu na půdě VŠB-TUO, kdy během dvou dnů si studenti osvojí nejen teoretické, ale i praktické dovednosti biomedicínské techniky, naučí se zhotovit si přístroj pro měření EKG (elektrokardiografie) a PPG (fotoplatysmografie), který pak budou moci využívat v laboratorních cvičeních v biologii.

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).