nahled

Biologická praktika v terénu - botanika

Již nějaký čas byla v rámci praktické výuky biologie naplánována botanická exkurze pro studenty třídy 1A4. Letošní jarní počasí ale opravdu odpovídá tomu, co známe pod pojmem "dubnové počasí". A tak až dnes umožnily podmínky skupině studentů navštívit 2 chráněná území a podívat se na rozmanitost jarní přírody v blízkém okolí města.

Společně jsme prošli rezervace Polanský les a Rezavku na levém břehu Odry a poznali specifika jarní květeny lužního lesa. Kromě divoce rašícího listí česneku medvědího jsme mohli pozorovat zajímavou rostlinu - pobílek šupinatý, srovnávali jsme sasanku hajní se sasankou pryskyřníkovitou, viděli jsme mokrýše, hvězdnatce, dymnivky, orseje a řadu dalších jarních bylin. Také již rozkvétaly plicníky.

Návštěvu Poodří jsme také spojili s výkladem o chování meandrující řeky a o jejím vlivu na lužní les. A vzhledem k tomu, že i počasí bylo konečně na naší straně, snad mohu říct, že jsme zažili příjemné pondělní odpolede.

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).