nahled

Biologická olympiáda – kategorie C, D

Jako každý rok začátkem ledna, tak i letos se na naší škole konala Biologická olympiáda, a to v kategorii C (pro studenty tercie a kvarty) a v kategorii D (pro studenty primy a sekundy). Ve školním kole kategorie C soutěžilo celkem 10 studentů, v kategorii D byla konkurence větší, neboť soutěžilo 26 studentů. Školní kolo se vždy skládá ze tří částí - z testu, poznávačky a praktické části. I tento rok tomu nebylo jinak, nejprve všichni museli projít testem a poté poznáváním rostlin, hub a živočichů. Studenti, kteří získali největší počet bodů, postoupili do praktické části, která byla poměrně náročná.

Na 1. místě se ve školním kole kategorie C umístila Gabriela Holubová (4B8) a na 2. místě Jiří Grygar (3B8). V kategorii D první příčku obsadila Leona Sabolová (2B8) a druhá byla Martina Podroužková (2B8). Všichni čtyři postupují do okresních kol dané kategorie, která se budou konat na konci března a začátkem dubna.

Všem soutěžícím moc děkujeme za účast ve školním kole a postupujícím přejeme hodně štěstí!

Celkové výsledky BiO kat. C, DCelkové výsledky BiO kat. C, D

nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).