Biologická olympiáda kategorie C a D (2009-10, 44.r.)

Během dvou lednových čtvrtků se na naší škole uskutečnila Biologická olympiáda (BiO) kategorie C a D. Zúčastnit se mohli studenti prim a sekund (kategorie D), respektive tercií a kvart (kategorie C). Tématem letošního roku byli „Ptáci vyskytující se na území České republiky“.
Vzhledem k organizační náročnosti se nejprve všichni účastnici podrobili poznávání organismů dle obrázků (tzv. poznávačka) a testu, který měl za úkol prověřit teoretické znalosti studentů ze zadaného tématu. Nejlepší studenti se následující týden zúčastnili praktické části, která měla rozhodnout o absolutním pořadí. Letošní praktický úkol byl zaměřen na ptačí vejce a studenti museli prokázat nejen znalosti z biologie, ale také z chemie.

V KATEGORII D, tedy našich nejmladších studentů, dokázaly svůj roční studijní náskok zúročit studentky sekund, které obsadily první tři místa. Letošní ročník jim „hrál do karet“, neboť v prvním pololetí je učivo o ptácích v probírané látce. Nejmladší studenti však prokázali dostatek znalostí a zejména dvojice Pavel Mandrla (1A8, 4. místo) a Petr Červenka (1A8, 5. místo) jsou určitě dobrým příslibem do budoucnosti. Jejich ztráta na třetí místo byla minimální.

Celkem se BiO v této kategorii zúčastnilo 9 studentů (1A8 - 6, 1B8 - 0, 2A8 - 0, 2B8 - 3).
1. místo: Gabriela Holubová (2B8) 60,25 b.
2. místo: Sabina Hencová (2B8) 47,5 b.
3. místo: Lucie Waliszewská (2B8) 28 b.


V KATEGORII C byla drtivá převaha studentů tercií, kterým však ani to nestačilo na výkon Petra Fridřiška z třídy 4B8. Petr byl sice po testové a poznávací části druhý, ale povedená praktická část ho vynesla na první místo s docela přesvědčivým náskokem. Z prvního místa po první časti tak sesadil Nikolu Novotnou (3A8), které se naopak praktický úkol vůbec nepovedl a ve finále na ni bodově dotírala nakonec třetí Natálie Řežábková (3A8).

Celkem se BiO v této kategorii zúčastnilo 20 studentů (3A8 - 9, 3B8 - 8, 4A8 - 0, 4B8 - 3).
1. Petr Fridřišek (4B8) 43,5 b.
2. Nikola Novotná (3A8) 39,75 b.
3. Natálie Řežábková (3A8) 38 b.

První dva v každé kategorii postupují do okresního (městského) kola, které se uskuteční v dubnu 2010.

Kompletní výsledky ke staženíKompletní výsledky ke stažení

Školní kolo BiO pro studenty připravil pracovní tým Ja.Ro. (vyučující Jana Sládková a Robert Hegedüs).

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).