Biologická olympiáda 2011, kategorie B - školní kolo

Vyhlašujeme školní kolo biologické olympiády kategorie B. Tato kategorie je určena žákům 1. a 2. ročníku čtyřletého a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Termín školního kola: 15. 2. 2011 , 6. a 7. vyuč. hod.
Místo: posluchárna biologie (učebna 213)
Přihlašování: prostřednictvím přihlašovací listiny na nástěnce u laboratoře biologie

V uvedeném termínu absolvují soutěžící poznávání přírodnin (15 druhů rostlin a hub a 15 druhů živočichů) a test všeobecných znalostí. Nejlepší postoupí do praktické části soutěže. Její termín bude soutěžícím sdělen dodatečně.

Bližší informace: osobně nebo mailem u Evy Stádníkové a Lukáše Slouky

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).