Biologická olympiáda 2011 kat. C a D

Oficiální stránky Biologické olympiády (informace, materiály ke stažení, odkazy)

Ve školním roce 2010-2011 probíhá 45. ročník Biologické olympiády  kategorie C a D s tématem POVRCHNÍ OLYMPIÁDA.


Rozdělení do kategorií

Kategorie C - tercie a kvarty
Kategorie D - primy a sekundy

 

Základní informace

Školní kolo proběhne pro obě kategorie současně a to během dvou dnů (viz dále). Každá kategorie bude mít samostané zadání i vyhodnocení. Nejlepší dva v každé kategorii postupují do okresního kola (pořadatel může pozvat pouze jednoho).

Uvedené časové vymezení jednotlivých termínů znamená maximální dobu zahrnující organizaci, zadání a řešení. V žádném případě nebude překročena! Studenti jsou povinni se z výuky osobně uvolnit u konkretních vyučujících, do jejichž hodin pořádání BiO zasahuje, tj. 5. a 6. VH. Neučíní-li tak, absence jim nebude moci býti omluvena!!!

Zájemci se mohou přihlásit do 05/01/2011 12.00 hodin:

a) osobně nebo emailem u vyučujících (Sládková, Hegedüs)
b) na nástěnce Bi (vedle učebny 211 - laboratoře Bi)

 

Teoretická část - pondělí 10/01/2011, 10.30-12.20 hodin

- test
- poznávačka - dle požadavků, studentům budou jednotlivé organismy promítány pomocí dataprojektoru

Nejlepší v kategorii postupují do praktické části školního kola.

 

Praktická část - pondělí 31/01/2011, 9.30-11.20 hodin

- pozorování v laboratoři

K absolvování této části BiO je nutný plášť a psací potřeby (prupiska, ostrá tužka, guma, pravítko)!!!

 

Termíny okresních a krajských kol

Kategorie C
(tercie & kvarty)
Kategorie D
(primy & sekundy)
Okresní kolo
05/04/2011 12/04/2011
Krajské kolo 10/05/2011 dle krajské komise
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).