nahled

Bílá pastelka 2013

Již několik let se studenti naší školy vždy v říjnu zapojují do prodeje bílých pastelek, které symbolizují svět nevidomých a výraz solidarity a dobré vůle. Tuto akci pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých spolu s Tyfloservisem.

Ústřední myšlenky a požadavky kampaně jsou:
- zlepšovat a zkvalitňovat služby (zdarma) zrakově postiženým občanům
- zlepšit předpoklady zaměstnanosti těžce zrakově postižených občanů
- realizovat motivační programy pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany

Naši studenti se i letos aktivně zapojili do preventivního programu a v úterý 15. října 2013 prodávali za 20,- Kč i více bílou pastelku. Finanční výtěžek bývá rozdělen mezi neziskové organizace poskytující odbornou pomoc nevidomým a slabozrakým spoluobčanům. Vloni byla sbírka velice úspěšná, vybralo se celkem 1 870 383,- Kč s hlavním využitím na speciální výukové programy prostorové orientace a mobility pro nevidomé občany. Věříme, že letošní částka bude rovněž vysoká. Všem prodávajícím studentům srdečně děkujeme a rovněž chválíme všechny, kteří si pastelku zakoupili.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).