Bezpráví a násilí 20. století.

Český svaz bojovníků za svobodu vyhlásil již šestý ročník dějepisné soutěže týkající se bezpráví a násilí 20. století. Tématem letošního kola byly xenofobie, rasismus a neonacismus. Soutěž měla dvě kola. To první probíhalo ve škole – studenti, kteří o soutěž projevili zájem, odpovídali na deset faktografických či úvahových otázek z dějin 20. století. Z jejich odpovědí byly vybrány dvě nejlepší práce, jejichž autoři postoupili do druhého, korespondenčního kola – zde bylo zadáním vytvořit esej na tématiku xenofobie, neonacismu a rasové nesnášenlivosti. Za naši školu se druhého kola zúčastnili Tomáš Kocourek ze třídy 6A8 a David Vojtek (7B8).

Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo následně 11. 4. 2013 v zasedacím sále Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Akce se účastnili všichni zapojení studenti a jejich kantoři. Pořadatelé ocenili zájem studentů a zdůraznili nutnost seznamovat veřejnost s danou problematikou. V následujícím vyhodnocování pak byli odměněni všichni studenti. Naši kluci si tak za projevený zájem a účast v soutěži odnesli hodnotné ceny v podobě tabletu a MP3 přehrávače

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).