nahled

Bez recitace ani krok

Letošního školního kola recitační soutěže, které se uskutečnilo v pondělí 18. 2. 2013, se zúčastnilo neuvěřitelných 42 přednášejících. Vypadá to, že na této škole recituje téměř každý, dokonce i pan profesor Bauko. Opravdu jsme ho viděli i slyšeli procítěně pronášet verše - údajně maďarské.

A co umístění recitátorů?

Mezi studenty nižšího gymnázia obsadila 3. místo studentka Agáta Pelikánová (1B8) s Erbenovou baladou Vrba, o 2. místo se podělili Martin Adámek (1A8) s mrazivým přednesem Erbenovy balady Cizí host a Hana Kratochvílová (4B8) s básní Pouť má je dlouhá. Díky excelentnímu přednesu Puškinovy Rusalky obsadila 1. příčku Ivona Marie Szturcová (3B8). Zvláštní ocenění poroty získaly za vlastní tvorbu - báseň Maminka - Veronika Sedlářová (2A8) a za básnický duet Katka Slaběňáková a Ivona Novobilská (1B8).

Mezi studenty vyššího gymnázia obsadila 3. místo Barbora Vaňková (4A4) s úsměvnou básní M. Kratochvíla Na hrady. 2. místo patřilo Haně Farnikové z 5B8, recitující vlastní tvorbu. Vítězkou se stala Hana Kovalová (3A4), interpretující Prévertovu báseň Jak namalovat portrét ptáka. Zvláštní ocenění získala Megi Chlebounová (6B8) za vlastní tvorbu - Těžká krize studentova.

Všem recitátorům děkujeme a přejeme hodně radosti z četby, recitace či vlastní tvorby.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).