nahled

Besedy v rámci Misijního týdne

Začátkem září přišla nabídka na besedy, které organizovala Provincie františkánů v rámci Misijního týdne. Záštitu nad celou akcí převzal primátor Ostravy ing. Petr Kajnar.

Oslovila jsem vyučující dějepisu, základů společenských věd a připravila harmonogram besed. Řádové sestry Maxmiliána a Anežka nás seznámily s problematikou sekt a nových náboženství, v závěru jejich prezentace mohli studenti pokládat své dotazy. Bohužel se na tuto prezentaci nedostaly všechny třídy, protože o besedy byl zájem i na jiných školách. Sestry nám tedy alespoň nechaly prezentaci pro další potřeby výuky. V pátek 30. 9. ještě proběhla přednáška Věda a temný středověk Martina Rosenbauma.

Mnohokrát děkujeme. Pro mnohé z nás bylo setkání velmi milé, pomohlo nám nahlédnout do práce a života řádových sester sv. Františka. Já jsem byla pozvána do kostela sv. Ducha, který jsem si mohla prohlédnout a viděla jsem, že si Misijní týden získal srdce Ostravanů všech věkových skupin.

Dagmar Štensová

Poprosila jsem účastníky studenty o několik postřehů.

Přednáška se mi líbila. Sestry ji dobře vysvětlily. Řekly, jaké existují sekty a jiné typy náboženství. Prezentace byla taky dobrá shodně s obrázky a vysvětlením Byl bych velice rád, kdyby takových přednášek bylo více.

Přednáška byla obohacující o informace a dobře zpracovaná. Docela dobrá.

Byli jsme obohaceni o skutečnosti ohledně sekt a nových náboženských hnutích. Dozvěděli jsme se o vzniku největších světových sekt a o jejich základních pravidlech. Přednáška byla moc zajímavá a doufám, že ještě někdy podobný výklad uslyšíme.

G. Košťálová a B. Klepšová, 6A8

Přednáška řádových sester byla velice zajímavá. Sestra Maxmiliána nám vtipnou formou dala ucelený pohled na problematiku náboženství a sekt! Dozvěděli jsme se něco více o několika nejrozšířenějších sektách. Zároveň nás obohatila o její vlastní zkušenosti s nejmenovanou sektou. Hodina strávená se sestrami byla přínosem a vzali jsme si z ní ponaučení, abychom se také jednou nestali součástí nějaké sekty.

T. L. a H. Š.

Bylo to naše první obsáhlejší setkání s tímto tématem a výklad řádových sester nás zaujal. Vyprávění o sektách, i díky vlastní zkušenosti jedné ze sester, bylo velice zajímavé. Měly připravenou bohatou prezentaci, výklad nám utkví v paměti.

studentky 6A8 Vaňková a Onderková, 6A8

Beseda byla velmi poutavá, přednáška byla dobře připravená. Sestry se nebály mluvit o kontroverzním tématu a osvětlily nám záhady sekt. Bylo obohacující, že se s námi podělily o vlastní zkušenosti a vysvětlily podstatu každé sekty. Určitě bychom si tuto besedu zopakovaly.

Lucie Režná a Iva Kostelníková, 6A8

Přednáška se nám moc líbila, dalo nám to všeobecný přehled o náboženských sektách, jejich zakladatelích, názorech a způsobu života. Jen nás to utvrdilo v názoru, že sekty jsou zakládány za účelem získání peněz a moci, a že do žádné sekty nikdy nevstoupíme.

M. Drápela a J. Machanec, 6A8

Přednáška o sektách nás velmi příjemně překvapila. Očekávali jsme nezáživné vyprávění utvrzující pravost křest´anství, ale sestra františkánského řádu nás dokázala nezaujatě obeznámit nejznámějšími sektami bez přebytečných informací. Vyprávění bylo obohaceno o vlastní zkušenosti, což jej činilo poutavějším tak, že celé 2 třídy na přednášce zachovaly absolutní ticho. Téma bylo velmi zajímavé, moc se nám líbilo :-).

Spáčilová, Fukalová 6A8

Beseda se mi líbila, rozšířila mi obzory, ale možná více než sekty by mě zajímal právě život těchto sester. Proč se rozhodly stát se jimi ? Jak vyrůstaly ? Proč si dobrovolně vybírají celibát ? Jak žijí ? Měla bych spoustu otázek, na které by mě odpovědi velice zajímaly.

Dominika, 6A8

Beseda byla velmi zajímavá. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých poznatků a zjistila jsem, jaká existují náboženská hnutí a sekty a jak se vyhnout náboru do nějaké podobné skupiny.

Tereza Říhová, 6A8

Byla to velice obohacující beseda, která nám podle mého názoru přinesla mnohem víc, než jsem čekal. Neměl jsem ani tušení, že sestry z kostela jsou tak chytré. Přednáška byla kvalitní a upevnil jsem si své názory na sekty. Jsem nadmíru spokojen.

Tomáš Bulawa a Martin Hladký, 6A8

Tato přenáška o nových náboženských sektách se nám velmi líbila a obohatila nás. Příjemně nás překvapily střízlivé a rozumné názory jeptišek, od kterých jsme očekávali náboženskou zaujatost. Podaly nám objektivní informace a vlastní zkušenosti s touto problematikou.

studenti 7B8

Při zjištění, že máme mít besedu s řádovými sestrami, jsem si představil tiché, introvertní paní, které nám jemným hláskem začnou povídat o náboženství. Byl jsem však příjemně překvapen, když do třídy vběhly energické dámy, úvodem zavtipkovaly o zdržení na Stodolní a začaly poutavě prezentovat celou záležitost sekt a nových náboženských hnutí. Příspěvek byl obohacen o osobní zkušenost jedné ze sester, při jejímž výkladu si musel uvědomit snad každý, jak to doopravdy v sektách chodí a jaké je jejich riziko.

Stanislav Riger, 6A8
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).