nahled

Beseda s bývalým politickým vězněm

Dne 17. 12. 2009 se v předvánoční atmosféře uskutečnila na našem gymnáziu opakovaná beseda s bývalým politickým vězněm panem Leo Žídkem, věnovaná 20. výročí pádu komunistického režimu u nás.

Besedy se postupně zúčastnily třídy 6B8, 1A4, 7A8, 3A4, 2A4 a část studentů 1A8. V úvodu seznámil Mgr. Vojtěch Vlček studenty s problematikou období komunismu u nás 1948 - 1989. Nastínil, které skupiny obyvatelstva byla perzekuovány, jakými formami a uvedl základní statistiku o obětech komunistického režimu. Pan Žídek si dokázal mladé posluchače brzy získat svým svižným projevem a vůči mladým lidem vstřícným postojem. Seznámil je se svým životním příběhem, kdy jako osmnáctiletý nebyl pro své politické názory přes svůj výborný prospěch připuštěn k maturitě a musel jít pracovat do výroby.

Poté se rozhodl, že by chtěl ilegálně odejít studovat do Německé spolkové republiky, když mu to doma není umožněno. Před uskutečněním tohoto plánu byl zatčen StB a v roce 1953 odsouzen s dalšími přáteli na 8 let žaláře. Prožil peklo jáchymovských i příbramských uranových dolů a na svobodu byl propuštěn až v roce 1960.  Musel ještě nastoupit na vojnu a nemohl už studovat na vysoké škole. Podařilo se mu dálkové dokončit maturitu, absolvovat programátorský kurz, ale pro svůj kádrový posudek nemohl povolání programátora nikdy vykonávat, pracoval jako dlaždič nebo zásobovač.

Pan Žídek dnes  působí jak předseda pobočky Konfederace politických vězňů v Ostravě a místopředseda KPV  České republiky. Přestože se jednalo o nelehké a neveselé téma, byli studenti vyprávěním pana Žídka bezpochyby zaujati, pozorně ho poslouchali a na závěr položili i několik dotazů.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).