nahled

Beseda s autory projektu Kola pro Afriku

Poslední týden v září se na naší škole rozjel charitativní projekt Kola pro Afriku, jenž je prezentován také na našich webových stránkách. Projekt vzbudil mezi studenty zájem a vyvolal řadu otázek, na program prvního říjnového úterý proto byla zařazena beseda se samotnými organizátory projektu v České republice.

Asi 70 zájemců se doslova natlačilo do učebny s interaktivní tabulí, na níž se vzápětí rozjely fotografie prezentující život lidí v Gambii, kam jsou kola určena. Fotky neutěšených životních podmínek, v nichž jsou tamější děti nuceny žít, jejich pracovní povinnosti v rodinách a téměř nemožnost dostat se ke vzdělání. Šokující pro mnohé byla také informace, že přestože se již podařilo do Gambie poslat asi 60 000 kol, potřebných by jich bylo asi 700 000. Proto i zapojení České republiky je opodstatněné.

Zajímavým bylo také vyprávění druhého z organizátorů, který je nadšeným propagátorem projektu, přestože sám je na vozíku. Pro studenty byl důkazem toho, že tělesným postižením se svět nehroutí, neboť tento cyklistický nadšenec objel na svém handbiku za měsíc celou republiku a projekt Kola pro Afriku všude uváděl ve známost. Sám také zřídil sběrné místo a po všech stránkách se v projektu angažuje.

V závěru pak byli studenti zavaleni kvantem informací o charitativních bězích, o jejich realizaci, zapojení, o tom, jak shánět sponzory a jak svým během pomoci.

Samotný běh se uskuteční 20. 10. 2012 a podrobnosti o jeho konání budou s dostatečným předstihem zveřejněny opět na stránkách školy. Pro samotné organizátory to bude první akce takového typu a já spolu s nimi věřím, že naši studenti nezklamou, zúčastní se v hojném počtu a ukážou, že jsou ochotni pro dobrou věc propotit i své tričko.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).