nahled

Barokní recitál

Ve čtvrtek 22. února se na naší škole uskutečnilo poprvé tematicky zaměřené kulturní pásmo, a to barokní recitál. Prvotní představy o komorním pořadu s hloučkem zájemců vzaly kupodivu rychle za své a zájem se aktivně zapojit projevily desítky studentů, především vyššího gymnázia.

A tak jsme mohli poslouchat nádherné klavírní skladby J. S. Bacha v podání úspěšných klavíristů T. Kotalové a J. Danyse či Ave Maria G. Cacciniho, které předvedli A. Šeděnková (hoboj), O. Koloničný (příčná flétna) za klavírního doprovodu prof. E. Koloničné.  Recitaci barokních textů A. Gryphia Výhost světu či Slzy vlasti nabídli studenti 8A8 a Vojtěch Vlček (7A8), texty Johna Donna či Anrewa Marwella nám pak představili studenti 8B8. Studentka K. Nováková (8A8) přednesla báseň Zastavit stín španělské řeholnice Juany Ines de la Cruz.

Zastoupeno bylo také divadlo - nejprve předvedli studenti divadelního kroužku vtipnou i poučnou malou divadelní scénku z Labyrintu světa J. A. Komenského (prof. M. Böhmová), následně jsme mohli zhlédnout vlastní divadelní hru Zlatky Palkovské, inspirovanou dílem Calderona de la Barcy Život je sen, jíž předvedla v nádherných barokních kostýmech spolu se studenty z 4A4.

Na recitálu nechybělo díky prof. M. Musialové také krásné barokní zátiší s obrazy barokních staveb, lebkou či svícnem. Rovněž jsme mohli všemi smysly doslova hltat recepty barokní kuchyně (K. Neklová, A. Černíková, 6A8) nebo obdivovat Santiniho architektonického génia v prezentaci studentek z 2A4 (V. Nohelová, K. Urbánková). Studentky K. Michálková a V. Böhmová (8A8) představily svůj barokní deník a model barokního chrámu, A. Stehnová pak portrét barokního kavalíra.  Tříhlasou píseň G. H. Händela zazpívali spolu s kytarovým doprovodem prof. L. Červenkové studenti 6A8. Krásným završením celé akce bylo vystoupení studentů 8B8, vedených prof. M. Zelenkovou, s písněmi V. A. Michny z Otradovic Chtíc, aby spal a Nebeští kavalérové, doprovázenými klavírem, trubkou a houslemi.

Děkujeme všem zapojeným studentům a vyučujícím za jejich nadšení, elán, radost. Zvláštní poděkování patří NDM za bezplatné zapůjčení dobových kostýmů, konkrétně V. Raszkovi a Š. Černé. Těšíme se třeba příští rok v podobně laděném programu s jiným tématem.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).