Aplikovaná ekonomie

Do výuky na naší škole byla aplikovaná ekonomie zařazena v roce 1994 jako jednoletý volitelný nepovinný předmět. Zpočátku jej vedla Mgr. Šárka Staníčková, nyní je vyučován Mgr. Taťánou Szlaurovou. Naše škola tímto využila nabídky organizace Junior Achievement (což je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací nezisková organizace na světě, založená v roce 1919 v USA), jejíž českou pobočku založil v roce 1992 Tomáš Baťa.

Posláním JA je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání a podporovat je v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli v reálném životě prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Do vzdělávacích programů JA se každoročně zapojí 7 milionů dětí a mladých lidí od 6 do 22 let v 97 zemích světa (více informací je možno najít na www.jacr.cz). Veškeré programy JA jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Z bohaté nabídky programů JA již dlouhodobě využíváme ve výuce aplikované ekonomie 2 moduly – počítačovou simulaci TITAN (dříve MESE ) a zejména Studentskou společnost (Student Company – STUCO), kdy si studenti v průběhu jednoho školního roku osobně vyzkouší podnikání v praxi - od založení reálné obchodní společnosti přes její fungování až po její likvidaci. Po úspěšném absolvování programů JA obdrží studenti certifikát.

V rámci AE mají studenti možnost zapojit se do spousty akcí (akademie, workshopy, veletrhy) a soutěží pořádaných JA. Od roku 2001 studentské společnosti získávají přední místa na regionální i celostátní úrovni v soutěžích Nejlepší webové stránky, Nejlepší MESE (TITAN) tým a Nejlepší STUCO (MAYAK, ACCLIVIS, S.U.S.I.).

Mezi nejvýznamnější úspěchy studentů AE naší školy patří účast v soutěži STUCO na mezinárodní úrovni – poprvé ČR reprezentovala v evropském finále I.G.Elite v Berlíně (2007), dále UNIFO ve Stockholmu (2008) a S4S v Rotterdamu (2009). I studentská firma S-way. která působila ve školním roce 2009-2010, navázala na předchozí úspěchy a obsadila 2. místo v národním finále ČR soutěže Nejlepší STUCO a 1. místo za kreativitu v soutěži Vyhrajte si s barvami. Odměnou pro studenty je bezesporu účast na slavnostním předávání cen a certifikátů (JA Award Ceremony) v soukromé rezidenci velvyslance USA v Praze.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).