nahled

Vynikající umístění Anny Mertové v krajském kole literární soutěže v anglickém jazyce GATE

Po vítězství v městském kole literární soutěže v anglickém jazyce GATE zabodovala naše studentka ze 7B8 Anna Mertová také v kole krajském konaném 17. 6. 2013. V konkurenci 8 soutěžících získala vynikající druhé místo. Odměnou jí byl jistě nejen dobrý pocit z takovéhoto úspěchu, ale i hodnotný věcný dar v podobě tabletu. K výbornému umístění jí srdečně gratulujeme.


Již od roku 2007 pořádá Jazykové a vzdělávací centrum Pygmalion literární soutěž v anglickém jazyce GATE, které se od počátku každoročně, a nutno podotknout, že vždy úspěšně, účastní i naši studenti. Cílem této soutěže je posilovat motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání angličtiny u žáků 3. ročníků středních škol. Snahou je také podpořit zájem mladých lidí o reálie anglicky mluvících zemí a v neposlední řadě zvýšit jejich zájem o četbu literatury v cizím jazyce.

27. května se konalo městské kolo této soutěže, jehož vítězkou se stala Anna Mertová ze 7B8. O svém prvenství přesvědčila porotu svou esejí na zadané téma, recenzí na knihu, kterou všichni účastníci přečetli už před školními koly, a svým výkonem při konverzaci s porotci na vylosované téma. K vítězství úspěšné studentce gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole 17. června.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).