nahled

Harmonogram testování

Harmonogram testování

Harmonogram testování - tabulka
Zahájení školního roku

Školní rok začíná 1. 9. 2021 vzhledem k protikoronavirovým opatřením následovně:

  • V 7:50 zahajují školní rok studenti nižšího gymnázia (primy až kvarty) + studenti prvního ročníku vyššího gymnázia.
  • V 9:35 zahajují školní rok studenti vyššího gymnázia (s výjimkou prvního ročníku).

Žádáme studenty vyššího gymnázia (s výjimkou prvního ročníku), aby zítra nastoupili do školy dle uvedeného harmonogramu. Do budovy školy nemohou být vpuštěni dříve než v 9:00. Děkujeme za respektování protiepidemického nařízení.

V danou dobu se žáci dostaví k antigennímu testování dle rozpisu v tabulce. Testováni nemusí být ti žáci, kteří doloží, že prodělali onemocnění covid-19 v předchozích 180 dnech nebo mají proti tomuto onemocnění dokončeno očkování. I tito žáci se však dostaví do daných tříd dle rozpisu.

Po skončení testování budou probíhat třídnické hodiny s třídními učiteli, kteří seznámí žáky s dalšími organizačními záležitostmi školního roku.

Dle nařízení vlády dále platí nošení respirátorů ve všech společných prostorách školy, v jídelně. Respirátory žáci nemusí mít nasazeny v průběhu jednotlivých hodin. Žáci, kteří odmítnou testování na covid-19 musí mít respirátor nasazen i během vyučování.  Dále je třeba dbát zvýšené hygieny - dezinfekce rukou...

Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, zde žádná omezení či úpravy nezavádíme.  O dalších aktuálních opatřeních vás budeme prostřednictvím webu opět informovat.  Přejeme šťastné vykročení do nového školního roku!

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).