nahled

Akademie 2013

Dne 21. března se uskutečnila v KD Akord v Ostravě-Zábřehu Akademie naší školy. Dopolední program byl určen studentům, odpolední vystoupení patřilo rodičům a široké veřejnosti.

Téměř sto čtyřicet studentů a jejich hosté se snažili mnohdy až profesionálním způsobem po dobu půldruhé hodiny zaujmout a pobavit svými pěveckými, hereckými, instrumentálními či tanečními výkony. Předvedly se tak nadějné rockové skupiny Division, Savages nebo Indeed. O technické dokonalosti klavírní hry nás přesvědčil Martin Sovják, stejně jako Petr Brachaczek, který zaujal svým zcela profesionálním výkonem na klasickou kytaru. Lidové tóny zazněly u cimbálové skupiny Tragač z Brušperku, která překvapila publikum svou úpravou populární písně Mamma Mia. Tu následovně vystřídal velmi zdařilý pěvecký duet Adély Kocmánkové a Evy Konečné za kytarového doprovodu Martina Hampela. Školní pěvecký sbor zvolil do svého repertoáru vícehlasou úpravu písní Dream On, Empire State of Mind a Sober, v jeho podání zazněla rovněž píseň America od skupiny Lucie. Krásnou hrou na příčné flétny se představily Nela Müllerová, Kateřina Slaběňáková a Bára Sukatschová, stejně jako Lucie Režná, kterou na klavír doprovodila Božena Klepšová. Milé bylo také vystoupení flétnového kvarteta, které na klavír doprovodila opět Božena Klepšová.

O divadelní složku programu se postarali studenti 3A8 pod vedením paní profesorky Mittnerové, kteří předvedli svou anglickou úpravu pohádky Karkulka aneb Jak to bylo doopravdy. Úsměv na tváři mnoha diváků vyvolala dramatická verze španělské telenovely, kterou jsme zhlédli v podání 7A8 a také kantorů, Eriky Kopečkové, Rostislava Hlaváče a Ángela Horrilla. Ten zaujal i svou videoprojekcí z hodin španělštiny. Temperament a rychlý spád vnášela do programu čísla taneční v podání Venduly Prokopové a Petra Červenky, kteří vystoupili se svými tanečními partnery. Taneční část programu zpestřilo vystoupení mažoretek pod vedením naší bývalé absolventky Zuzany Janšové.

Za příjemně strávený čas patří velký dík nejenom všem účinkujícím, ale rovněž také sehrané moderátorské dvojici Evy Hostovičákové a Doana Mang Hunga. Poděkování patří i studentům, kteří se podíleli na celkové technické organizaci akademie, tj. ozvučení – Matěj Foltýn, natáčení – Ondřej Beránek, focení – Robert Zunt, pomoci na pódiu – Martin Mičic, Filip Horák, dataprojekci – Jakub Beránek, Martin Krča.

Na organizaci celé školní akademie a vytvoření programu se podílely PhDr. Marie Vašíčková a Mgr. Martina Zelenková.

Akademie z pohledu studentů:


Myslím si, že akademie byla fajn. Zjistil jsem, jaký má kdo na škole talent a co kdo umí. Oceňuji odvahu takhle vystoupit před celou školou a určitě dlouhou přípravu účinkujících. Moderátoři byli dobře připraveni a někdy i vtipní. - Tomáš Krupník, 1A4

Letos to byla první akademie, kterou jsem viděla a moc se mi líbila. Netušila jsem, že na naší škole je tolik talentů. Bylo to vtipné a zábavné. Všechna čísla byla velmi dobře propracovaná, ale nejvíc se mi líbila čísla taneční, divadelní a pak sólový zpěv písně od Bruna Marse. Škoda že se akademie koná jen jednou za rok. - Tereza Ševčíková, 1A4

Letošní akademii hodnotím velice kladně. Především pak výkon moderátorské dvojice, která pozvedla úroveň celé akademie. Velice příjemným překvapením pro mne bylo vystoupení cimbálové muziky, která celou akademii ozvláštnila. Propojení všech kapel, vystupujících a moderátorů bylo velice dobře naplánované. Jediná negativní věc byla práce zvukaře, který svou úlohu naprosto nezvládl. - Vojtěch Volný, 7B8

Akademie mě příjemně překvapila. Čísla byla vtipná, zajímavá a nápaditá. Nejvíce se mi líbilo anglické a španělské divadlo, ale také taneční a hudební vystoupení stála za to. Pěvecký sbor, rockové skupiny i sólo zpěv mi někdy náháněly až husí kůži, a to v kladném slova smyslu. Práce moderátorů byla skvělá a často vtipnými vstupy akademii dobře zpestřili. - Martina Sywalová, 7B8

Když jsem nastupovala na tuto školu, netušila jsem, že je zde tolik nadaných studentů. Na takové akademii jsem byla vůbec poprvé a musím říct, že se mi líbila natolik, že budu ráda, když se jí někdy zúčastním jako účinkující. - Veronika Janáčková, 1B8

Letos jsem se opět účastnila naší akademie jako účinkující. Čísel bylo mnoho a přípravy probíhaly už týdny před tím. Bylo několik zkoušek, paní profesorky nás vždy pochválily, proto jsme se možná před samotným vystoupením téměř vůbec nestresovali. V zákulisí panovala klidná atmosféra, takže se nám hrálo dobře. Velkou podporu jsme cítili i z publika, které každé vystoupení ohodnotilo bouřlivým potleskem. - Božena Klepšová, 7A8

Myslím, že patří velké díky paní profesorce M. Vašíčkové a M. Zelenkové, které pracovaly na organizaci celé akademie a bez kterých by se nic podobného a tak dobře zorganizovaného neuskutečnilo. - Lucie Režná, 7A8

Celý den provázela dobrá nálada. Nervozitu každý nechal doma a na pódiu to jen zářilo hvězdnými talenty. Všechny výkony byly ojedinělé a skvělé. Za vyzdvihnutí stojí vystoupení Ángela Horrilla, který s chutí a elánem vystoupil s divadlem, a to rovnou v hlavní roli. - Eva Hostovičáková, moderátorka akademie, 7B8

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).