Adaptační pobyty

Naše škola každoročně organizuje pro budoucí studenty prim a prvního ročníku seznamovací pobyt. Studenti mají možnost se v mimoškolním prostředí seznámit zábavnou formou nejen s novými spolužáky, ale také se svými budoucími třídními profesory a mimo jiné i s výchovným poradcem naší školy.

Prostřednictvím her a neformálních besed tak mohou získat informace o organizaci výuky a o jiných zajímavostech týkajících se naší školy. Poznatky získané během tohoto několikadenního pobytu pak ocení v okamžiku, kdy společně se svými kamarády zasednou do školních lavic, a vůbec nebudou mít pocit, že na ně čeká něco nového, cizího. Naopak, budou se cítit uvolněně, jako by se vraceli do známého prostředí, které opusitili před prázdninami.

No řekněte, lze si přát do nástupu na novou školu něco lepšího?


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).