Adaptační pobyt prim, Martiňák

Také letošní primáni dostali možnost zúčastnit se na začátku školního roku adaptačního pobytu a všech 61 nových studentů této možnosti využilo. Tentokrát se konal na Horském hotelu Martiňák. Jelikož počasí bylo ideální, mohli jsme po většinu času pobývat mimo budovu, kde jsme hráli různé seznamovací a dobrodružné hry. Hned první večer byl uspořádán karneval. Druhý večer jsme hráli hry a zpívali při kytaře.

Studentům také byly sděleny základní informace o studiu, byli rozděleni do dvou tříd a seznámili se se svými třídními profesory a školní psycholožkou. Noví studenti a studentky vytvořili dobrou partu a ochotně a s nadšením přijímali všechny nabízené aktivity. Třídní profesoři zářili nadšením, že budou mít tak bezvadné třídy.


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).