Adaptační pobyt prim, Budišov nad Budišovkou 2004

I letos začal školní rok primánům poněkud netradičně – již 29. srpna v neděli. Naše gymnázium organizuje v posledních srpnových dnech adaptační pobyt pro studenty nastupujících ročníků. Ten letošní se konal v Budišově nad Budišovkou. A jaký je program takového pobytu?

Po příjezdu do RS Budišov – Zálesí jsou děti rozděleny na pokoj a seznámeny s domovním řádem ubytovny. Před obědem proběhlo bezpečnostní školení všech dětí. Po těchto poněkud nezáživných, leč nezbytných úkonech se děti konečně dočkaly zadání první  seznamovací hry „Na reportéry“, kdy mají za úkol vytvořit vlastní noviny, ve kterých informují o sobě, dělají interview s novými spolužáky a tak se nenásilnou formou vzájemně poznávají. Této hře se děti věnovaly ve volných chvílích všech tří dnů a nutno dodat, že s opravdovým zápalem „zuřivého“reportéra i bohatou fantazií spisovatele. Pak následoval test z jazyka anglického,  k jehož výsledkům je později přihlíženo při rozdělování dětí do tříd. Během odpoledne se pak děti věnovaly dalším hrám, z mnoha jmenujme např.: „Jazykolamy“, „Dej mi ruku a důvěřuj“, „Na veverky“, „Sněžná slepota“ a drobné sportovní hry na hřišti.

Po večeři se všechny děti s profesory sešly v jídelně, kde hrály hru „Narozeniny“. Před večerkou všichni společně zpívaly za skvělého hudebního doprovodu profesorů Kotka a Kuldana. Večerka byla stanovena na 22:00 hod., poté byly děti průběžně kontrolovány na svých pokojích.

V podobném duchu pak pokračují i další dny. Hry jsou komponovány tak, aby hry sportovní a fyzicky náročnější ( Na opičáky, Na veverky, Jazykolamy) byly střídány hrami logickými, kreativními a intelekt tříbícími (Dvojice, tvorba totemu, Pohár tety Kateřiny). Poslední večer samozřejmě nesměl chybět karneval. Děti překvapily opravdu nápaditými a pečlivě připravenými maskami.

Nakonec dojde i k tomu, kvůli čemu se děti pobytu účastní – rozdělení do dvou tříd. To je vždy úkol náročnější zvlášť pro profesory, aby vytvořily co nejoptimálnější skupiny s ohledem na jazykové znalosti dětí. Často se toto „vyvrcholení“ pobytu promění v opravdovou katastrofu antického dramatu a neobejde se bez slziček odloučených kamarádek. Nakonec – jako ostatně vždy – se najde řešení, kdy jsou přece jen spokojeni všichni, děti i učitelé. Dětem jsou pak formou diskuse zodpovězeny dotazy týkající se studia na našem gymnáziu a poskytnuty první organizační pokyny. Dva dny plné her a dobrodružství, objevů, nových přátelství a poznávání sebe sama i ostatních uteče jako voda a je tu den odjezdu.

Po snídani je nařízen úklid pokoje a sbalení zavazadel. Hodinu před odjezdem se děti scházejí v jídelně a hodnotí se první a zároveň poslední hra „Na reportéry“, kdy děti předčítají ze svých vlastnoručně napsaných novin. V 11:00 je přistaven autobus a po nezbytném fotografování obou nových prim se vracíme před budovu gymnázia v Ostravě – Hrabůvce, kde jsou ještě děti zavedeny do svých budoucích tříd. Ať se letošním primánkům na našem gymnáziu líbí stejně, jako se jim líbilo na adaptačním pobytu, ať je pro ně „škola hrou“!

Velké poděkování patří i učitelům, kteří nám pomohli s organizací a průběhem pobytu – Radkovi Kuldanovi, Martinu Kotkovi, Evě Mittnerové, Evě Zahutové, Tereze Weberové.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).