nahled

Adaptační pobyt prim a prvního ročníku 2014/2015

Ve dnech 3.-4. září jsme se společně s primou A a studenty prvního ročníku čtyřletého gymnázia zúčastnili adaptačního pobytu v hotelu Srdce Beskyd.

Po příjezdu do hotelu jsme se rozdělili do pokojů, které byly turisticky vybaveny. Po vybalení jsme šli do velikého společenského sálu a hráli jsme seznamovací hry. První hra se nazývala výměna identit, dále následovala hra na reportéry, kde jsme měli za úkol zjistit co nejvíce o svých spolužácích. Po dohrání her nás čekal oběd, který byl velmi chutný. Jakmile jsme dojedli, tak následoval hodinový odpolední klid. Na recepci nám byl vždy k dispozici bufet. Po ukončení odpoledního klidu jsme se sešli i s celou třídou před hotelem a šli jsme na louku, kde pokračoval program.V programu bylo např. prolézání pavučinou, hledání obrázků a hra ocásky.

K večeru proběhla přednáška s metodikem prevence na téma šikana, krádeže apod. Následně jsme se vystřídali s primou A a pokračovalo se hrou čokoláda. Po setmění nás profesoři poslali obléknout se, abychom se mohli zúčastnit noční hry. Naším úkolem bylo projít lesem podél lana. Když se vystřídaly všechny čtveřice, vrátili jsme se zpět do hotelu. Den byl zakončený večerkou. Čtvrteční den jsme zahájili snídaní, poté nás studentky septim seznámily se základy první pomoci a zdravovědou. Dále pokračovaly seznamovací hry, a to lidské pexeso a lepra. Proběhla také volba předsedy třídy. Poté jsme šli na oběd a následovalo balení na cestu domů.

Celý pobyt byl skvělý a profesorům děkujeme. Přejeme i dalším primám stejně zábavný „adapťák“.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).