nahled

Adaptační pobyt prim a prvního ročníku

Ve dnech 7. a 8. září odjely primy a první ročník našeho gymnázia na adaptační pobyt.  V krásném prostředí Starých Hamrů prožili studenti dva intenzivní dny, během nichž se vzájemně poznávali a sbližovali při společných hrách i rozhovorech s výchovným poradcem, metodikem prevence a školní psycholožkou. Všichni šli do každé soutěže naplno, čelili strachu při noční hře a večer strávili u táboráku. Zažili první spory, první vtipné okamžiky a zrodila se první přátelství.

Nové zážitky a vzpomínky jim jistě pomohou se lépe adaptovat na nové školní prostředí a upevnit vztahy ve třídách.

Postřehy z primy A:

Ve čtvrtek jsme odjeli na adaptační kurz. Velmi jsem se těšila, že poznám nové spolužáky a profesory. Když jsme přijeli na místo, ubytovali jsme se v krásných pokojích. Hned jsme vyrazili ven a hráli různé hry. Hodně jsme se u toho nasmáli. Večer byla bojovka, u které jsem se lehce bála, ale všichni to zvládli velmi dobře. Musela se ještě vyluštit tajenka z nasbíraných písmen. Další den se už bohužel jelo domů. Škoda že to tak rychle uteklo. Budu se těšit na další výlety s naší třídou a paní profesorkou. - Adéla Vyležichová

Na adaptačním pobytu jsme byli bohužel jen jednu noc, ale i tak jsme si to pořádně užili. Přes den jsme hráli spoustu her, při kterých jsme se s ostatními seznámili. Měli jsme výborné jídlo a hezké pokoje, i když v nich jsme moc času nestrávili. Večer nás čekala bojovka a potom jsme opékali buřty. Děkujeme za výbornou organizaci, moc jsme si to užili! - Natálie Holmanová

Na adaptačním pobytu se mi líbilo. Sice to bylo jenom na jednu noc, ale stihli jsme se seznámit. A i když stezka odvahy nebyla moc strašidelná, na konci jsem si moc užila táborák a chleba s kečupem. - Alice Bednaříková

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).