4A4 Biologie

Hs-Home | Formuláře | Plán akcí | Rozvrh hodin | Suplování | Školní řád | ŠVPTermíny

4A4 2013-17 A (Ks)

Termíny (písemky, zkoušení, projekty)

01/03/2017 Buněčný cyklus, mitóza a meióza
20/02/2017 Buňka (historie a organely)
   06-10/02/2017 Hs na LVK 2B8 => samostudium
01/02/2017 Rozmnožovací soustava
19/12/2016 Smyslové orgány (receptory; zrak, sluch a rovnováha, chuť, čich, receptory v kůži)
21/11/2016 Hormonální soustava
12/10/2016 Nervová soustava
   10/10/2016 přednáška "Sebepoškozování" (učebna 213)
   

Biologická olympiáda - kategorie A

SamostudiumStudujte probrané učivo i z knihy či jiných informačních medií!!! Kdo je připraven, není překvapen! ;)

 

Materiály ke studiu

Učebnice septimy (člověk) na rajčeti - v2005 | v1995
Učebnice sexty (zoologie - ptáci a savci) na rajčeti
Učebnice kvinty - Obecná biologie

Hormonální a nervová soustava - prezentace 2016-17 (pracovní!!!)
Smyslové orgány (zrak, sluch, rovnováha) - prezentace 2016-17 

Anki - web a software na kartičkové učení (PC, mobil)
Anki (databáze) - Plazi (VG) (v2015_11_09) | Ptáci (VG) (v2015_11_12)| Savci (VG) (v2016_01_03)
Tabulka druhů na poznávačku
BioLib - mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů
SOČ = středoškolská odborná činnost

 

Podmínky

Studenti mají za povinnost se průběžně připravovat do hodin, tzv. učit se z hodiny na hodinu. Případná nepřipravenost může být hodnocena až známkou nedostatečně.
Písemky hlašené dopředu se mohou opravovat jen vyjímečně. Při nepřítomnosti píšete písemku v nejbližsí hodině. Všichni studenti z nich musí mít známku (znalost látky musí být ověřena - písemka, zkoušení apod.). 
V případě dlouhodobé absence si následný postup plnění požadavků musíte individuálně domluvit (osobně nebo emailem). V opačném případě se vystavujete nebezpečí neklasifikování.
Termíny hlášených písemek budou zveřejňovány na tomto webu, případně na třídní email.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).